Förskola hotas av vite

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. För första gången hotas en privat förskola av vite, 100 000 kronor, på grund av brister bland annat vad gällar pedagogik, barnens säkerhet och personalens utbildningsnivå. Förskolan, som ligger på Lidingö utanför Stockholm, har inte lyckats leva upp till kommunens krav trots flera påpekanden. Bland annat har ett ettårigt barn tagit sig ut från förskolans område och nästan blivit påkört av en bil, rapporterar SVT Nyheter.

Förskolan har nu fram till 15 januari på sig att rätta till problemen för att slippa betala.

Förra året skärptes lagen så att kommunen fick rätt att begära vite av förskolor som uppvisar brister.

TT

Publicerad: