ÅSIKT

Att använda skogen är för miljöns bästa

Replik från Svebio om skogsavverkning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Anders Haaker
Svenska bioenergiföretag möter kraven som ställs på att vara klimatneutrala, skriver debattören i en replik.

DEBATT. Vi har svårt att förstå varför delar av den svenska miljörörelsen nu attackerar användningen av biobränslen från skogen, i Aftonbladet Debatt 16 juni.

Bioenergi är i dag Sveriges största energikälla. 37 procent av den energi som används för industri, el, värme och transporter kommer från biobränslen. Det mesta produceras i Sverige, vilket ger försörjningstrygghet och jobb i hela landet.

Sverige ska bli klimatneutralt och fossilfritt inom ett par årtionden. Då behöver vi jobba på alla fronter, med effektivisering och olika förnybara alternativ. Från Svebios sida är vi övertygade om att bioenergi kan svara för mer än halva energibehovet i Sverige.

Vi har stöd för denna vision i den gemensamma rapport som Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gav ut 2017 – Bioenergi på rätt sätt. Där anger man att den nuvarande användningen kan öka med 50–70 procent på 30 år.

Myndigheterna avvisar den typ av resonemang som debattörerna från miljörörelsen använder om att biobränslen kan vara sämre än fossila bränslen (kolskuldsteorin) med följande formulering:

”Hållbart producerad biomassa från produktionsskogar och jordbruk där kolförråden i biomassa och mark bibehålls är en del av kolcykeln och bidrar inte till nettoutsläpp i den globala kolbudgeten.”

Alltså: bioenergi från svensk skog och svenskt jordbruk är klimatneutral.

De fyra myndigheterna ställer upp fem grundläggande krav på hållbara biobränslen. De handlar bland annat om att inte orsaka avskogning, att inte minska biologisk mångfald eller försämra mark och vatten, att slå vakt om kolförråd i växtlighet och mark och att inte orsaka skadliga utsläpp av föroreningar.

Kraven stämmer mycket bra med de villkor för hållbar bioenergi som vi i Svebio alltid verkat för. Man måste ställa strikta miljökrav på bioenergi på samma sätt som för alla energislag. Om vi gör på rätt sätt kan bioenergin spela en ännu större roll för Sveriges energiförsörjning.


Gustav Melin, vd Svebio – Svenska Bioenergiföreningen

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM