ÅSIKT

Jo, som konservativ är det SD du kan lita på

Debattören: Utan nationalstaten slits gemenskapen isär – det ser Jimmie Åkesson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT, QED
SD har bevisat för mig att de är ett pålitligt konservativt parti. Inte utan personproblem eller växtvärk, men det vet jag av egen erfarenhet inte är unikt för SD, skriver Charlie Weimers.

REPLIK. Konservatismen har gått fram starkt i svensk politik de senaste åren. En förändrad verklighet har inte minst gjort att många väljare vänt sig till Sverigedemokraterna.

Men vissa tvivlar alltjämt på partiet som bärare av konservativa idéer.

John Kvarnero menar till exempel att alla som eftersträvar ett samhälle präglat av större gemenskap inte har något att hämta hos SD. Kvarnero avfärdar nämligen nationalstaten som ”en abstrakt ordning som är för stor för att kunna erbjuda verklig relationell gemenskap”.

För att bevisa att ”vi konservativa inte kan lita på Åkesson” skissar han upp en falsk uppdelning mellan lokalsamhällets gemenskap och den svenska kulturella gemenskapen.

Den är falsk därför att familjer, föreningar, kyrkor och andra nära gemenskaper inte existerar i ett vakuum – de förutsätter en historiskt utvecklad grogrund. Den världsunika svenska tilliten, att vi tror gott om våra medmänniskor och därför är benägna att samarbeta, utgör ett viktigt exempel på samspelet med svensk kultur och lokal gemenskap.

Genom en politik som främjar anpassning till vår kultur lägger vi grunden för ett samhällsklimat där människor hjälps åt för att exempelvis stävja asocialt beteende genom föräldranätverk eller samarbete med närpolisen.

Mätningar visar nu att tilliten i Sverige sjunker. Detta är mycket allvarligt då det kan få stora konsekvenser för såväl samhällsklimatet som ekonomin. Men om vi blundar för nationalstatens betydelse skulle vi avhända oss ett avgörande verktyg i bevarandet av ett högtillitssamhälle.

För att citera professor Roger Scruton: ”Vi känner vår identitet i språket och landet där vi bor. Vi har rätt att bo här, våra förfäder kämpade för den rätten. Vi har en livsstil, vi har traditioner och grannsämja. Den som kommer hit är välkommen, men måste ta seden dit man kommer”.

Scruton är vår tids kanske störste konservative filosof. SD är enda parti att ha bjudit in honom som talare.

Det konservativa svaret på vår tids problem tar sin utgångspunkt i våra egna historiska erfarenheter, traditioner och institutioner. Utan att göra detta kan vi inte fortsätta bygga vidare vår svenska samhällsgemenskap, i stället skulle den fortsätta att slitas isär.

Kombinationen av en invandringsvolym utan historisk motsvarighet, en multikulturalism som skapat jordmån för parallellsamhällen och islamism, samt en långt gången kravlöshet, är viktiga orsaker till att tilliten nu sjunker. Att ökad mångfald leder till mindre tillit är belagt i forskning. Det är i dagsläget endast SD som dragit nödvändiga slutsatser av detta.

SD har bevisat för mig att de är ett pålitligt konservativt parti. Inte utan personproblem eller växtvärk, men det vet jag av egen erfarenhet inte är unikt för SD.

Men från min horisont, med en fot i den svenska konservativa rörelsen i över 20 år, har ”de fyras gäng” i SD:s ledning alltsedan de gick med genomfört en målmedveten omgestaltning av SD från ett nationaldemokratiskt till ett socialkonservativt parti, som sätter samhällsgemenskap, trygghet och välfärd allra högst på sin agenda.

Ett avgörande skäl till att jag i dag är sverigedemokrat är att partiet har ett perspektiv som sträcker sig längre än till mandatperiodens slut. SD talar också med emfas om ansvar för vad tidigare generationer har byggt upp.

Det är långsiktigheten och förvaltarskapet som är själva kärnan i konservatismen, av lärofadern Edmund Burke formulerat som att samhället behöver vara ”en gemenskap mellan de döda, de nu levande och ännu ofödda generationer”.

I detta är Jimmie Åkesson en av få ledande politiker vi konservativa kan känna igen oss i och lita på.


Charlie Weimers, konservativ och medlem i Sverigedemokraterna. Tidigare stabschef för Lars Adaktusson (KD) i Europaparlamentet, politiskt sakkunnig i regeringskansliet, kommunalråd (KD) och förbundsordförande (KDU)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här