Den perfekta stormen har nått sjukvården

Ebba Busch: Vi måste hantera vårdskulden, trygga vården och låta personalen vila

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårdinsatserna mot pandemin, de kommande semesterolyckorna och den vård som redan har skjutits upp. Tre olika oväder som hotar slå sig samman till en perfekt storm. Det ställer höga krav på Sveriges riksdag och regering att komma överens om snabba insatser för att rida ut stormen., skriver Ebba Busch (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD).
Foto: Robin Lorentz-Allard, Getty
Vårdinsatserna mot pandemin, de kommande semesterolyckorna och den vård som redan har skjutits upp. Tre olika oväder som hotar slå sig samman till en perfekt storm. Det ställer höga krav på Sveriges riksdag och regering att komma överens om snabba insatser för att rida ut stormen., skriver Ebba Busch (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD).

DEBATT. Sommaren. För de flesta är den en högtid i Sveriges annars så kyliga klimat. Men inom sjukvården är den ett årligt orosmoln. Semesterbemanningen ska klaras, samtidigt som säsongens vanliga tillbud – de som uppstår när människor badar, dyker, åker båt, kör motorcykel med mera – ska hanteras.

Detta gäller alltså vanliga somrar. Den sommar vi nu påbörjar är, som alla vet, allt annat än vanlig. Ända sedan coronaviruset nådde Sverige har sjukvårdspersonalens arbetsbelastning varit omänsklig.

De har tvingats flytta mellan olika avdelningar, olika arbetslag och olika enheter. De har i många fall inte kunnat få veta när eller ens om det blir någon ledighet under sommarlovet. De har tvingats leva med sin egen eller de anhörigas ständiga oro för att de själva ska smittas medan de hjälper andra.

Detta fungerar ett tag, men i längden är det ohållbart. Det som vårdpersonalen nu upplever kan liknas vid att springa ett maratonlopp i kortdistansfart.

Samtidigt ökar vårdskulden, alltså de vårdinsatser som inte gäller pandemin men som för den sakens skull är nog så viktiga. Den trasiga höftleden blir trasigare ju längre man går på den, hjärtbesväret som inte åtgärdas kan snabbt bli livsfarligt, den uteblivna screeningen för bröst- eller livmoderhalscancer kommer orsaka både större vårdinsatser och förvärrat lidande längre fram.

Det finns ett uttryck för när flera olika problem krockar och bildar ett jätteproblem – en perfekt storm. Vårdinsatserna mot pandemin, de kommande semesterolyckorna och den vård som redan har skjutits upp är just detta.

Tre olika oväder som hotar slå sig samman till en perfekt storm. Det ställer höga krav på Sveriges riksdag och regering att komma överens om snabba insatser för att rida ut stormen.

Under de gångna månaderna har väldigt mycket av krishanteringen handlat om näringslivets villkor, om att rädda människors jobb och försörjning. Den enskilt största insatsen är permitteringarna, som beräknas omfatta mer än en halv miljon svenskar under året. Det är bra. Kristdemokraterna var och är en del av det arbetet och vi är tacksamma för de punkter där vi och regeringen har kunnat finna gemensam mark.

Men nu är det sjukvården, inte minst sjukvårdens personal, som kommer att behöva sitt eget krispaket. Vi måste på en och samma gång klara av att hantera vårdskulden, trygga sjukvårdens kvalitet och bemanning samt se till att den till bristningsgränsen pressade vårdpersonalen äntligen får vila ut.

Lösningarna måste vara hållbara även efter sommaren. Om sjuksköterskorna efter semestern omedelbart kastas in i nya flyttkaruseller och sjuttiotimmarsveckor så kommer sjukskrivningarna att skena.

Att 21 regioner och 290 kommuner inte på egen hand kan verkställa statens strategier borde nu vara uppenbart. Därför begär nu Kristdemokraterna att samtliga partier förhandlar fram ett krispaket för att avlasta sjukvården och dess personal. Tiden är knapp, då sommarlovet redan håller på att dra igång. Vi lägger ingen prestige i vem som föreslår vad så länge det är genomförbart och hjälper de människor vi måste hjälpa. Vi är beredda att sätta oss och förhandla nu i natt, om det är vad som krävs.

Sjukvårdens personal behöver vår hjälp, innan den perfekta stormen är över dem.


Ebba Busch, partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson, ordförande socialutskottet (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE