Hoppfullt Ericsson höjer försäljningsmål

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Lars Schröder/TT
Ericssons vd Börje Ekholm visar siffrorna. Arkivbild.

Ericsson tror på ökad försäljning nästa år och höjer målsättningen.

Tredje kvartalet i år gjorde bolaget, rensat från så kallade jämförelsestörande poster, ett kraftigt vinstlyft till en rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor.

”Vi fortsätter att se ett starkt momentum i vår verksamhet, baserat på strategin att öka investeringarna i teknikledarskap, inklusive 5G. Vi såg en organisk försäljningstillväxt på 3 procent under kvartalet, driven av pionjärerna i att införa 5G i Nordamerika och Nordostasien”, skriver koncernchefen Börje Ekholm i en kommentar.

Den största marknaden för 5G-infrastruktur kommer att vara Kina, där utbyggnaden förväntas börja inom en nära framtid, enligt Börje Ekholm.

”Vi har investerat för att öka vår marknadsandel, men det är fortfarande för tidigt att utvärdera möjliga volymer och prisnivåer. Baserat på historisk erfarenhet förväntar vi oss att ha utmanande marginaler initialt, men positiva marginaler över hela livslängden för ett avtal”, skriver han i sin vd-kommentar.

Kraftigt vinstlyft

Bolaget redovisar en rörelseförlust på 4,2 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med en rörelsevinst på 3,2 miljarder kronor motsvarande period i fjol.
Omsättningen uppgick till 57,1 miljarder kronor, jämfört med 53,8 miljarder kronor ett år tidigare.

Rensat för så kallade jämförelsestörande poster, som USA-uppgörelsen, samt omstruktureringskostnader, gjorde Ericsson en rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor för årets tredje kvartal. Det är ett kraftigt resultatlyft, en ökning med 71 procent, jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, då vinsten låg på 3,8 miljarder kronor.

I slutet av september meddelade Ericssonledningen att bolaget sätter av 11,5 miljarder kronor för kommande korruptionsböter från amerikanska myndigheter, en jättenota som belastar tredje kvartalets resultat.

Höjer målet

Ericsson höjer samtidigt försäljningsmålet för 2020 till 230–240 miljarder kronor, jämfört med ett tidigare mål på 210–220 miljarder kronor. Den så kallade rörelsemarginalen väntas dock kvarstå på ”över 10 procent”.

Även målet för rörelsemarginalen för 2022 höjs, till 12–14 procent, mot att tidigare ha legat på 12 procent.

Enligt Börje Ekholm handlar det om en effekt av att Ericsson kommer att växa snabbare än marknaden samtidigt som han räknar med en hävstångseffekt från investeringar i vad han kallar marknadsposition samt forskning och utveckling.
Under tredje kvartalet steg den så kallade bruttomarginalen för verksamheten till 37,8 procent, mot 36,9 procent föregående år.

Networks försäljning lyfte

Geografiskt är Nordamerika störst vad gäller försäljning under tredje kvartalet. Där lyfte försäljningen med 7 procent jämfört med kvartalet före till 19 miljarder kronor.

I Europa och Latinamerika ökade försäljningen med 2 procent till 14,3 miljarder under kvartalet.

För segmentet Networks lyfte försäljningen under tredje kvartalet till 39,3 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

För Digital Services lyfte försäljningen under kvartalet med 10 procent till 9,9 miljarder kronor, medan segmentet Managed Services försäljning sjönk 2 procent till 6,4 miljarder.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Ericsson

5G

Kina

MER OM MIN EKONOMI