Blodprov förutsäger risken för alzheimers

Av: TT

Publicerad:
Ett enkelt blodprov förutsäger en persons risk att utveckla Alzheimers sjukdom de närmaste fyra åren.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Ett enkelt blodprov förutsäger en persons risk att utveckla Alzheimers sjukdom de närmaste fyra åren.

NYHETER

Med hjälp av ett enkelt blodprov går det att förutsäga risken för Alzheimers sjukdom hos personer med lättare minnesproblem. Redan inom ett år kan testet finnas tillgängligt inom vården.

Genom att kontrollera närvaron av två olika proteiner och väga samman resultatet med andra uppgifter går det att förutsäga huruvida en patient med lättare minnesproblem riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom inom fyra år.

– Den stora grejen är att vi nu kan göra det här på individnivå. I somras kom vi med resultat som visade att det är möjligt på gruppnivå, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

De två proteiner som testet letar efter i blodet är dels fosforylerat tau, som signalerar att de plack som är typiska för sjukdomen har ansamlats i hjärnan, dels neurofilament light, som är ett tecken på att nervceller håller på att dö.

Hög träffsäkerhet

– Därutöver tar utvärderingen även hänsyn till kön, ålder samt hur vederbörande har presterat på ett minnestest, säger Oskar Hansson.

Testet har utvärderats i grupp om 160 svenska patienter som följdes i minst fyra år, och resultatet har sedan bekräftats i en grupp om drygt 300 amerikanska patienter.

– Detta för att visa att det inte var ett slumpartat fynd, säger Oskar Hansson.

Utvärderingen, som presenteras i tidskriften Nature, visar att testet har hög träffsäkerhet.

– Om exempelvis en 65-årig kvinna som presterar bra på minnestestet har båda dessa proteiner är risken 90 procent att hon utvecklar Alzheimers sjukdom inom fyra år. Om proteinerna inte finns närvarande, däremot, men allt i övrigt är detsamma, så är risken bara 10 procent, säger Oskar Hansson.

På klinik om ett år

TT: Vad ska testet användas till?

– Det är inte till för allmän screening, utan för att en läkare enkelt ska kunna identifiera de som riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom, för att tidigt kunna sätta in mediciner, säger Oskar Hansson.

Det går att hitta dessa patienter redan i dag, men då krävs ett ryggmärgsprov eller en PET-kameraundersökning för närmare 30 000 kronor.

Tanken är att den behandlande läkaren ska kunna skriva in patientens undersökningsresultat i en app från vilken han eller hon enkelt sedan får riskbedömningen.

– Jag tror att det här testet kan komma att finnas på minneskliniker redan inom ett år, och om kanske ett par år i primärvården, säger Oskar Hansson.

Publicerad: