FN: Världen sviker barnens hälsa

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Barn och unga vid en klimatstrejk i Vancouver, Kanada, i höstas.
Foto: DARRYL DYCK/AP/TT
Barn och unga vid en klimatstrejk i Vancouver, Kanada, i höstas.

NYHETER

Världens länder misslyckas med att skydda sina barn från de risker som bland annat klimatförändringar och dålig kost medför, enligt en rapport från FN som har publicerats i tidskriften The Lancet.

– Kärnbudskapet är att inget land skyddar barnens hälsa i dag eller i framtiden, säger Anthony Costello, professor i internationell barnhälsa vid University College i London.

Enligt över 40 experter på barns och ungas hälsa gör länderna inte tillräckligt för att kommande generationer. Det handlar om hälsorisker kopplade till luftföroreningar, och även om konsekvenser av exempelvis koldioxidutsläpp, som dödliga värmeböljor eller en ökad spridning av tropiska sjukdomar.

– När man ser till skador på barns lungor på grund av luftföroreningar, så har vi en mycket begränsad tid för att komma till rätta med det. Vi har lösningarna, det vi inte har är det politiska ledarskapet och viljan att se till att det händer, säger han.

Rapporten, som har tagits fram på uppdrag av Världshälsoorganisationen WHO och FN:s barnfond Unicef, belyser också hur barn utsätts för skadlig marknadsföring av näringsfattig mat, alkohol och tobak.

180 länder rankas bland annat gällande barns överlevnad, utbildning och kostvanor.

Enligt dessa kriterier presterar mindre utvecklade länder som Centralafrikanska republiken och Tchad särskilt dåligt jämfört med rika länder som Norge och Nederländerna.

Men rangordningen blir den motsatta när effekterna av koldioxidutsläpp per capita bedömds.

– Världens beslutsfattare sviker dagens barn och ungdomar: de misslyckas med att skydda deras hälsa, de misslyckas med att skydda deras rättigheter och de misslyckas med att skydda deras planet, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Publicerad:

LÄS VIDARE