Unga vet inte hur man söker jobb

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Karriärexperten: Gör karriärkunskap till en obligatorisk del av undervisningen!

Att ta sig fram på dagens arbetsmarknad kräver kompetens och rätt färdigheter. Vi kan inte räkna med att våra ungdomar kan det här av sig själva, det är något vi behöver lära dem. För att alla ungdomar ska ha samma förutsättningar till en karriär och ett jobb så bör karriärkunskap bli ett obligatoriskt inslag i undervisningen.

Ungdomsarbetslösheten når nya rekordnivåer. Antalet ungdomar under 25 som deltar i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd ökar, särskilt bland yngre. Bland ungdomar i åldern 18-24 uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till 12 000 i oktober, i september var motsvarande siffra 16 000.

Läget är akut och för att undvika ett liknande scenario i framtiden så borde karriärkunskap bli ett obligatoriskt inslag på alla skolor. De elever som i dagsläget lämnar skolan och står redo att ta sina första steg ut på arbetsmarknaden har en så gott som obefintlig kunskap om hur man söker jobb, vilket gör läget svårare än det behöver vara. Det svenska utbildningssystemet har kapitalt misslyckas med att lära ut grundläggande jobbsökningsteknik, kunskap om hur en rekryteringsprocess går till och vad som krävs av en individ för att lyckas få ett jobb.

Det borde vara skolans ansvar att lära ut denna viktiga ”livskunskap” som mångfaldigar ungdomarnas förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden och som gör att de slipper känna sig utelämnade och totalt strandsatta när de efter många år i skolans trygga famn kastas rakt ut i verkligheten. Därför vore det önskvärt med en debatt om de konsekvenser som avsaknaden av karriärkunskap i skolorna ger.

Resultatet ser vi bland dagens unga, som tar studenten fulla av livsglädje och en självkänsla som i många fall får sig en rejäl törn när de konfronteras med arbetsmarknadens brutala verklighet, där man tvingas agera själv för att få ett jobb.

I USA tas frågor kring karriär och jobbsökande upp redan i tidig ålder. Det är en kompetens som följer med eleverna genom hela skolgången, som gör dem väl rustade för arbetsmarknaden när de står med studentmössan i hand. Det är hög tid att introducera en liknande satsning även här i Sverige.

Lär eleverna hur man skriver ett ansökningsbrev, hur en anställningsintervju fungerar, peka på alternativa vägar till jobb och låt dem göra en ordentlig självinventering, där de får en möjlighet att kartlägga sina intressen och prioriteringar, som kan ge dem en ordentlig skjuts i jakten på idealjobbet. Ett jobb är en oerhört viktig del av en ung människas liv. Det ger yrkeslivserfarenhet, en känsla av att vara behövd, en möjlighet att tjäna egna pengar och, inte minst, nödvändig livserfarenhet.

Lärare och studie- och yrkesvägledare, som arbetar med och möter ungdomar på daglig basis, har, enligt min erfarenhet, små, ibland obefintliga kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. En viktig åtgärd kan därför vara att satsa på att utbilda dessa yrkesgrupper i hur de kan föra vidare karriärkompetens och jobbsökningsmetodik till våra ungdomar. I dagsläget har studie- och yrkesvägledare sällan tillräckligt med tid eller kompetens till att utbilda elever i karriärkunskap. Lärarna har inte heller tillräckligt hög kompetens på det här området och frågan ligger inte heller på rektorernas agenda. Man kan fråga sig vem som ansvarar för att rusta våra ungdomar med livsnödvändig karriärkunskap.

Frågan är så viktig att den bör lyftas till en strategisk nivå. Den platsar definitivt på den politiska agendan och det vore bra med en dialog mellan skolministern och utbildningsministern kring hur skolorna kan förse ungdomar med livsnödvändig kunskap som placerar kompassen i deras egna händer och lär dem att navigera på arbetsmarknaden på egen hand.

Enligt läroplanen Lpo 94 ska skolan sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, samt få en inblick i närsamhällets och dess arbetsliv. I dagsläget anser jag inte att skolan fullföljer sitt ansvar enligt läroplanen när det gäller att rusta eleverna för ett kommande yrkesliv.

Avsaknaden av karriärkunskap i skolornas läroplan är ett svek mot ungdomarna. Det är djupt tragiskt att vi i dagens moderna Sverige tillåter ungdomar att gå tolv år i skolan utan att på något sätt förberedas för yrkeslivet. Låt arbetsmarknadskunskap och grundläggande karriärfärdigheter bli ett obligatoriskt ämne och tillhandahåll en konkret verktygslåda som gör det möjligt för ungdomarna att ta kommando över sin egen framtid och bli aktiva jobbsökare snarare än passiva offer för Arbetsförmedlingens åtgärder!

Charlotte Hågård
Annika Wihlborg

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN