Orättvisa skatter – ett svek mot pensionärer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

PRO:s krav: Ett skatteavdrag för alla som gått i pension – oavsett ålder

Debattörerna Christina Tallberg, Lars Hedberg, Lisbeth Staaf-Igelström och Jan Andersson från PRO.

DEBATT. Regeringen har drabbats av en svekdebatt. Skattesänkningen för dem över 65 omfattar inte lika många som tidigare sagts.

När statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson gav sitt löfte om sänkt skatt för pensionärer i anslutning till PRO:s kongress i början av juni 2015 skulle skatten sänkas på pensionsinkomster upp till 20 000 kronor per månad.

På inkomster under 10 000 kronor per månad skulle skillnaden i skatt mellan lön och pension upphöra helt.

På grund av att prisbasbeloppet har sänkts med 200 kronor, vilket regeringen fattade beslut om 27 augusti 2015, blir brytpunkten för skattesänkningen 17 617 kronor och inte 20 000 enligt beräkningar gjorda av Skattebetalarnas förening.

Färre pensionärer har därför fått sänkt skatt och den har till och med höjts något.

skatteprotestera.nu kan du få reda på hur mycket mer du som pensionär betalar i skatt jämfört med löntagare.

Visst kan regeringen kritiseras för att inte ha uppdaterat sina siffror även om en höjd skatt på 10 kronor i månaden inte är någon gigantisk summa. Med hänsyn tagen till årets höjning av pensionerna på 4,2 procent har den som i dag har en pension på brytpunkten 17 617 kronor fått nästan 500 kronor mer efter skatt vid en kommunalskatt på 32 kronor.

Svekdebatten döljer dock mer allvarliga problem med de skattesänkningar som har genomförts för att minska skillnaderna i beskattning mellan lön och pension. Här är den tidigare borgerliga regeringen lika skyldig som den nuvarande rödgröna.

Det som har kallats för skattesänkning för pensionärer eller på pensionsinkomster är egentligen ett åldersavdrag genom att grundavdraget har höjts för alla som har fyllt 65 år före beskattningsårets ingång. Skattesänkningen gäller därför inte bara pensionärer utan är ett generellt avdrag för alla från och med det år de fyller 66 år oavsett om de har börjat ta ut pension eller fortfarande arbetar.

Det förhöjda grundavdraget har gjort att pensionärer betalar olika mycket i skatt beroende på hur gamla de är.

Enligt regeringen ska nu skillnaden i skatt vara helt utjämnad vid en pensionsinkomst på 10 000 kronor per månad, men det stämmer bara för dem som är äldre än 65. Den som är född den 1 januari 1951 och gick i pension på sin 65-årsdag 2016 får betala minst 9 500 kronor mer i skatt i år än en pensionär som är född 31 december 1950.

De skattesänkningar, som har genomförts för att minska skillnaden i beskattning av lön och pension har med andra ord skapat nya orättvisor.

De har dessutom gjort så att skattesystemet blivit ännu svårare att förstå. Med olika skattesatser inte bara för olika inkomstslag utan också beroende på ålder.

För att uppnå en rättvis och lika beskattning av pension och lön måste det förhöjda grundavdraget ersättas med ett pensionsskatteavdrag, som är likadant som jobbskatteavdraget. Med samma inkomstgränser och samma beräkning hur stort avdraget är beroende på kommunalskatten.

Christina Tallberg

Lars Hedberg

Lisbeth Staaf-Igelström

Jan Andersson