Bröd med vallmofrön farligt för gravida

Publicerad:
Uppdaterad:

Innehåller opium som syns i drogtest

Halten opium i vallmofrön har ökat så mycket att livsmedel kan vara skadliga för barn och gravida.

Varnas Mat med vallmofrön kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, andningssvårigheter och hjärtklappning. Särskilt gravid och barn bör vara försiktiga.
Foto: getty image
Varnas Mat med vallmofrön kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, andningssvårigheter och hjärtklappning. Särskilt gravid och barn bör vara försiktiga.

Opiumhalten i en skiva långfranska med vallmofrön kan efter fyra timmar ge samma utslag i ett drogtest som en fyra dagar gammal heroininjektion, skriver SvD.

Tyska myndigheter varnar för att vanlig mat med vallmofrön kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, andningssvårigheter och hjärtklappning. År 2005 förgiftades ett barn i Tyskland av hemmagjord välling och visade flera tecken på opiatförgiftning. Ett urinprov avslöjade höga halter av morfin och kodein.

EU vill reglera

En reglering av vallmofrön har diskuterats inom EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA. Orsaken till att halterna av opiater ökat i vallmofrön misstänks vara att många producenter gått över till nya skördemetoder där frökapseln skördas hel. Vid traditionell skörd skakas fröna ut och sköljs av och då försvinner även merparten av opiater.

Problemet med att vallmofrön kan ge utslag i drogtester känner de flesta större laboratorier till, enligt Tomas Villén, kemist på Huddinge sjukhus.

- Det är viktigt att det görs en riktig tolkning av provresultaten, säger han till SvD.

Daniel Boman

Publicerad: