Så drabbas Sverige av klimatförändringarna

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Två områden i Europa väntas påverkas särskilt mycket av klimatförändringarna:

Norrland och Medelhavsområdet.

Längst i norr kan det vara runt 2,5 grader varmare – redan om tio år.

Norrland kan drabbas hårt av klimatförändringarna.
Norrland kan drabbas hårt av klimatförändringarna.

Det är den europeiska miljöbyrån, EEA, som sammanställt ett antal prognoser för det framtida klimatet i Europa.

Under perioden 2021–2050 beräknas den genomsnittliga medeltemperaturen för hela Europa vara 1,5 grader högre än under den så kallade referensperioden 1961–1990.

Skandinavien påverkas mest

På EEA:s karta här ovan kan du själv knappa in din ort och se hur mycket medeltemperaturen beräknas öka där du bor.

Ju rödare färg, desto större avvikelse från normaltemperaturen.

På kartan syns tydligt hur klimatet i nordöstra Skandinavien och i området runt Medelhavet påverkas mest inom EU-området.

I norra Sverige beräknas skillnaden bli så mycket som 2,5 grader över normaltemperaturen 1961–1990, skriver EEA i rapporten.

Längre österut, över Sibirien, beräknas avvikelsen dock bli ännu större.

Sex graders ökning

Och i ett ännu längre perspektiv ökar avvikelserna ytterligare. Under perioden 2071–2100 beräknas den genomsnittliga medeltemperaturen i Europa ha ökat med cirka 3 grader.

För norra Sveriges del kan den öka med så mycket som 6 grader. Det innebär bland annat betydligt mer regn och fler översvämningar som följd.

EEA:s karta bygger på 25 regionala klimatmodeller som samkörts. Beräkningarna bygger på samma förutsättningar:

• Fortsatt ekonomisk tillväxt i regionen.

• En mix av förnyelsebara och fossila energikällor.

• Världens befolkning ökar till 9 miljarder 2050 och därefter sakta minskar.

Så här tyder du klimatkartan:

Ju rödare färgen är, desto större är avvikelsen från normal- temperaturen. Ljusgult motsvarar en ökning på 0,3 grader, rött motsvarar en ökning på 2,5 grader. Kartan avser klimatförändringar under perioden 2021–2050.

Publicerad: