Så mycket borde flyget till Thailand kosta

avStefan Hesserud Persson

Foto: Thinkstock
En flygresa till Bangkok eller London borde vara betydligt dyrare än idag, enligt Naturskyddsföreningen.

Dubbla priset för att flyga till London, och 8 000 kronor mer för en biljett till Bangkok.
Det skulle bli konsekvensen om flyget betalade lika mycket moms och miljöskatter som annan verksamhet, enligt Naturskyddsföreningen.

– Priserna har blivit konstgjort billiga, säger föreningens ordförande Johanna Sandahl till Svenska Dagbladet.

Rekordbilliga biljetter gör att svenska folket flyger som aldrig förr. Men frågan är vad flygbiljetten egentligen ”borde” kosta.

SvD och Baaam har låtit Naturskyddsföreningen undersöka hur mycket dyrare resorna skulle bli om flygsektorn tvingades betala miljöskatter och moms på samma sätt som andra branscher.

”Dopad bransch”

Resultatet: mellan 79–95 procent dyrare biljetter än idag.

– Det är inte konstigt att resandet ökat så mycket när branschen varit dopad under så lång tid. Priserna har blivit konstgjort billiga, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, till SvD.

Naturskyddsföreningen har plussat på koldioxid- och energiskatt på biljetten, något som flyget idag är undantaget. Dessutom har man lagt på 6 procent i moms, vilket branschen inte betalar för utrikes resor idag.

För tre vanliga resor blir resultatet följande:

Stockholm-Bangkok

 • Biljettpris idag: 10 070 kr

 • Moms: + 2 518 kr

 • Koldioxidskatt: + 2 777 kr

 • Energiskatt: + 2 639 kr

 • Nytt biljettpris: 18 004 kr (+ 79 procent)

Stockholm-London

 • Biljettpris idag: 1 946 kr

 • Moms: + 487 kr

 • Koldioxidskatt: + 711 kr

 • Energiskatt: + 649 kr

 • Nytt biljettpris: 3 793 kr (+ 95 procent)

Stockholm-Göteborg

 • Biljettpris idag: 735 kr

 • Moms: + 132 kr

 • Koldioxidskatt: + 302 kr

 • Energiskatt: + 233 kr

 • Nytt biljettpris: 1 402 kr (+ 91 procent)

Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen anser att deras framräknade priser bättre speglar verkligheten:

– Jag tror att en dubblering av priserna skulle innebära att man planerade och sparade till sina resor på ett annat sätt. Att vi skulle se mindre av det här slentrianmässiga flygandet. Det skulle nog bromsa ökningen av flygresandet, som varit helt otrolig.

Fakta: Det här betalar flyget idag

 • Flyget är idag undantaget både koldioxidskatt och energiskatt. Energiskatt är tillåtet på inrikes flyg, enligt ett undantag i EU:s Energiskattedirektiv, men anses svårt att få till i praktiken.

 • Inrikesflyget ingår i EU:s system för utsläppshandel, EU-ETS, men hela 82 procent av resorna har gratis tilldelning. Flygbolagen betalar i nuläget endast för utsläppsrätterna i 15 procent av inrikesresorna, där priset dessutom ligger lågt. Resterande 3 procent ligger i en reservpott.

 • Utrikes resor betalar i dag ingen moms, inrikes ligger den i nivå med andra transportmedel, på 6 procent. Här har Naturskyddsföreningen i sina exempel räknat med full moms på 25 procent.

 • Utöver ovanstående undantag får många regionala flygplatser kommunalt stöd – subventioner som inte inkluderats i beräkningarna.

 • Koldioxidskatten har i samtliga exempel räknats på 1,17 kronor per kilo CO2. Energiskatten har räknats på 0,32 kronor per kilowattimme.

Källa: Naturskyddsföreningen, Svenska Dagbladet, Baaam

ARTIKELN HANDLAR OM