Teknologer mindre empatiska

INRIKES

Stockholm. Ingenjörsstudenter är mindre empatiska än de som studerar till vårdyrken. Det visar forskning vid Linköpings universitet.

Med hjälp av etablerade frågeformulär mätte forskarna graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra och egen ångest och oro bland drygt 200 studenter vid sex olika utbildningar.

– Empati kan ha både en kognitiv och en känslomässig aspekt, säger Chato Rasoal, forskare i psykologi och en av artikelförfattarna.

Resultaten går i linje med tidigare forskning och de är ett problem, enligt Rasoal.

– Civilingenjörer får ofta ledande positioner i företag, där de måste kunna leda team med många medarbetare. Det kräver både god kommunikationsförmåga och social kompetens.

Studien presenteras i European Journal of Engineering Education.

TT