ST: Vi kräver stopp för ensamarbete på tågen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Både personalens och resenärernas säkerhet riskeras för att spara pengar

Foto: colourbox.com

En tågvärd blir nedslagen när denne försökte avvisa en resenär som inte har biljett, en annan blir dödshotad av en man med en kamphund på en station och en tredje blir hotad och rånad på sin kassa. Så ser arbetsvardagen ut för våra medlemmar som arbetar på tåg, tunnelbanor och spårvagnar.

I fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning för 2012 uppger de skyddsombud som rapporterar från spårtrafiken att på två av tre arbetsplatser har de anställda varit utsatta för hot eller våld det senaste året. Anställda vittnar också om att det finns ett stort mörkertal av situationer som aldrig anmäls. Förutom de fysiska skadorna så innebär hot eller våld också en psykisk belastning. Troligen är det därför sjukfrånvaron också är hög.

Hot och våld mot tågpersonalen är ett ökande problem enligt Arbetsmiljöverket. De mest obehagliga situationerna uppstår i samband med visering av biljetter, tilldelning av kontrollavgift och vid avvisning av resenär. Vissa turer är också mer utsatta för hot- och våldshändelser än andra.

Av statistiken går det att utläsa att våld eller hot om våld för tågpersonal i huvudsak är ett storstadsproblem. På Öresundstågen i Skåne har tågpersonalen under en sexmånadersperiod fram till i sommar gjort 114 anmälningar om hot och 21 anmälningar om våld. Det fick huvudskyddsombudet att gå in och stoppa ensamarbete på tågen. Nu har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatserna och vi avvaktar deras beslut på fredag om hur fortsättningen ska bli.

Inte bara tågpersonalen är utsatt. Du som resenär riskerar också din trygghet om något händer.  Tågvärden ska inte bara kontrollera biljetter och visa var toaletten finns, tågvärden ska också ansvara för resenärernas säkerhet ombord.

Att arbeta ensam på ett tåg sent en kväll när det kommer berusade eller drogpåverkade människor är en utsatt situation. Då kan kameror inte ersätta en kollega som kan ingripa.

Ensamarbete på tåg är så klart en ekonomisk fråga. Landsting, regioner och regeringen ansvarar för att handla upp trafikentreprenörer som vill köra olika sträckor. Entreprenörerna lägger anbud och den med det mest fördelaktiga budet får sköta verksamheten. För att få anbudet måste entreprenören pressa priserna och väljer då att minska på personalen. De kan de också göra eftersom politikerna vid upphandlingen inte lägger vikt vid arbetsmiljön.

I år är det 100 år sedan arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud och i dag är det Skyddsombudens dag. Därför tycker vi att det är dags att ta krafttag för att tågpersonalen ska få en bättre arbetsmiljö.

För att göra tågen säkrare för både personal och resenärer föreslår vi:

  Stopp för farligt ensamarbete på tågen. Politiker i landsting, regioner och inte minst i regeringen måste satsa mer pengar för att få en högre personaltäthet.

  Vid upphandlingen av vem som ska köra tågen måste arbetsmiljön få en större betydelse. Att enbart välja entreprenör efter lägsta pris håller inte.

  Ge Trafikverket ett helhetsansvar för drift och underhåll av de eftersatta järnvägsnäten. Resenärerna blir otåliga och irriterade. Det går sedan ut över personalen ombord.

Våra medlemmar ska inte behöva gå till jobbet och känna oro för vad som ska hända på arbetspasset. Resenärer har rätt att känna sig trygga och säkra ombord på tåg, tunnelbanor och spårvagnar. Därför krävs det mer personal, bättre upphandlingar och ett helhetsansvar för drift och underhåll av järnvägsnätet.

Britta Lejon,

ordförande i fackförbundet ST

Björn T Johansson,

ordförande ST inom spårtrafiken

Publicerad: