Här är kandidaterna till EU-parlamentet

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Under sju onsdagar kommer vi att presentera partiernas toppkandidater till EU-valet.

Idag: Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

1. Lena Ek, Centerpartiet

Miljöminister Lena Ek, 56
Ministerfallskärm: 1,5 miljoner
Riksdagsfallskärm: 3,2 miljoner
Foto: Cia Lindkvist
Miljöminister Lena Ek, 56
Ministerfallskärm: 1,5 miljoner
Riksdagsfallskärm: 3,2 miljoner

Namn: Lena Ek.

Ålder: 51 år.

Familj: Man och fyra barn

Bor: Bryssel och Gryt, utanför Valdemarsvik.

Gör: Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Varför kandiderar du?

– Jag vet att Europa kan mer, därför vill jag spendera de närmaste fem åren med att se till att vi använder Europas förenta krafter både när det gäller öppenhetsfrågor och integritetsfrågor samt energi- och klimat.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Öppenhetsfrågorna, både när det gäller den personliga integriteten och arbetskraftens rörlighet men även för rättighetsfrågor samt jobb och miljö.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– En röst på mig är en röst på det öppna, det gröna, företagsamma och trygga Europa.

Lena Ek står som nummer ett på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Kent Johansson, Centerpartiet

Foto: Atelje Carla
Kent Johansson vill ge utbildningsfrågorna större plats i Europasamarbetet.

Namn: Kent Johansson.

Ålder: 57 år.

Familj: Gift och två barn.

Bor: Skara.

Gör: Utbildad folkhögskolelärare. Regionråd i Västra Götaland sedan 1998 med ansvar för utvecklings- och tillväxtfrågor.

Varför kandiderar du?

– Sverige är starkt beroende av vad som händer i andra delar av Europa och världen eftersom vi har en stor handel med andra länder. Regler och villkor som påverkar våra kontakter med övriga Europa och världen beslutas i Europaparlamentet och andra EU-organ. Den som är verksam inom fordonsindustri, handel eller jordbruk är särskilt medveten om detta. Jag vill med min kunskap och erfarenhet vara din röst för att påverka, förändra och utveckla.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag har ett stort engagemang för frågor kring utbildnings-, bildnings- och kulturfrågor och vill ge dem en starkare röst och större plats i Europasamarbetet. Jag har också ett starkt engagemang för de frågor som kommer att bli de stora frågorna de närmaste åren: Miljö, klimat och utveckling av ny miljödriven industriteknik. Jag tror att jag med min bakgrund och mina erfarenheter kan bidra konstruktivt i dessa frågor.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att jag har ett brett kontaktnät och erfarenhet av arbete på EU-nivå, bland annat som ledamot i EU:s regionkommitté, sedan Sverige blev medlem i EU. Har också erfarenhet av att arbeta med många av de frågor som är centrala i EU-arbetet från mitt politiska arbete i Västra Götaland och Sverige.

Kent Johansson står som nummer två på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Abir Al-Sahlani, Centerpartiet

Foto: Henrik Hansson
Abir Al-Sahlani vill göra EU till en starkare internationell röst.

Namn: Abir Al-Sahlani.

Ålder: 33 år.

Familj: Far och mor, syskon.

Bor: Botkyrka.

Gör: Utbildad systemvetare, men kampanjar just nu på heltid

Varför kandiderar du?

– Därför att jag en gång funnit en fristad i Sverige undan Saddam Husseins diktatur. Jag vet vad frihet och demokrati betyder och vill ge tillbaka av mitt engagemang till Sverige och Europa.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– EU:s globala engagemang. Jag vill att EU ska vara den goda stormakten, som engagerar sig för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter internationellt, för stärkta medborgerliga fri- och rättigheter internt och som verkar för verkligt global frihandel.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Därför att jag har engagemang, kunskaper och erfarenheter som kan bidra till att göra EU till en starkare internationell röst.

Abir Al-Sahlani står som nummer tre på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Marit Paulsen, Folkpartiet

Foto: Berno Hjälmrud
– En svensk tant tiger inte i Bryssel, säger Marit Paulsen.

Namn: Marit Paulsen.

Ålder: 69 år.

Familj: Maken Sture, 10 barn och många barnbarn.

Bor: Yttermalung.

Gör: Skriver och spelar golf.

Varför kandiderar du?

– När Europaparlamentet får inflytande över jordbrukspolitiken så drabbas jag av intensiv lust att vara med och förändra den. Jag vill också se till att lagarna kring livsmedelssäkerhet och djurskydd verkligen följs.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jordbruket. Jag vill arbeta för en helt ny syn på jordbrukspolitiken och på landsbygdens roll i det stora globala systemet. Vi måste ta bort bidragen till produktion och alla handelshinder, men fortfarande gemensamt göra insatser för miljöskydd och biologisk mångfald.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att en svensk tant inte tiger i Bryssel.

Marit Paulsen står som nummer ett på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Olle Schmidt, Folkpartiet

Foto: Berno Hjälmrud
Olle Schmidt vill att Sverige byter ut kronan mot euron.

Namn: Olle Schmidt.

Ålder: 59 år.

Familj: Hustru, två barn.

Bor: Malmö.

Gör: Europaparlamentariker.

Varför kandiderar du?

– Det är många faktorer som gör att jag känner att jag ännu inte är färdig med Bryssel. Framförallt så händer det en massa spännande saker just nu: Det svenska ordförandeskapet, ett klimatpaket som ska baxas i hamn samt ett införande av euron i Sverige som återigen är uppe på tapeten. Skulle även Lissabonfördraget klubbas igenom får ju parlamentet ännu större inflytande.

Den kanske främsta drivkraften är dock att få möjlighet att fortsätta med de projekt som jag har påbörjat. Sedan vill jag dessutom få Dawit Isaak fri genom att förmå EU att agera mot Eritrea genom ett vilkorat bistånd.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– En gemensam och anständig migrationspolitik, stärkt konkurrenskraften inom den inre marknaden samt ett införande av euron.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att jag är för ett konsekvent integritetsperspektiv i all EU-lagstiftning.

Olle Schmidt står som nummer två på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Cecilia Wikström, Folkpartiet

Foto: Berno Hjälmrud
Cecilia Wikström vill införa en europeisk litteraturkanon.

Namn: Cecilia Wikström.

Ålder: 43 år.

Familj: Ja.

Bor: I Uppsala.

Gör: Kandiderar till Europaparlamentet.

Varför kandiderar du?

– För att jag vill sätta de grundläggande värderingsfrågorna på den politiska agendan i Europa. Det handlar om mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet, rätten till bildning och rätten till sin egen kropp.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill exportera den svenska sexköpslagen till Europa. Jag vill också fortsätta att kämpa för yttrande- och pressfrihet som jag gjort genom mitt upprop för Roberto Saviano, den italienske författaren som lever under dödshot i Italien. Nu senast har jag uppmanat fransmän att anmäla Sarkozy till Europadomstolen eftersom han vill stänga av folk från Internet. Jag vill även ändra på det faktum att en fjärdedel av eleverna i de europeiska länderna läser allt mindre och förstår allt mindre av det de läser. En europeisk litteraturkanon är ett första steg för att uppnå detta.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För jag aldrig ger upp. Och jag har mött så många människor, inte minst när jag arbetat som präst, som varit utsatta på en mängd olika sätt. Det är för att göra deras villkor bättre som jag kandiderar. Det finns ingen frizon i Europa, det behövs förbättringar i alla länder och lösningarna är ofta gemensamma.

Cecilia Wikström står som nummer tre på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Ella Bohlin, Kristdemokraterna

Foto: Kristdemokraterna
Ella Bohlin vill arbeta mot människohandel och för en ansvarsfull alkoholpolitik.

Namn: Ella Bohlin.

Ålder: 30 år.

Familj: Man och en liten son.

Bor: Hus i norra Stockholm.

Gör: Före detta konsult, arbetar idag heltid med personvalskampanjen

Varför kandiderar du?

– Jag är övertygad om att Kristdemokraterna behövs i EU som ett försvar för värderingar som fred, frihet, jämställhet och miljö.

Jag tror på politiken som en kraft till förändring. Klimatet, den ekonomiska krisen och världsfattigdomen kräver samarbete och handlingskraft. Vi kan bättre!

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag har tre prioriterade frågor som jag vill arbeta med. Klimat, människohandel och en ansvarsfull alkoholpolitik. När det gäller att bekämpa människohandel vill jag verka för att människohandelsbrott som utförts i EU-länder utreds gemensamt med samordnad handläggning länderna emellan. Jag vill bilda opinion för att sexköp inte skall vara tillåtet i EU. Jag vill att EU ska få en mer ansvarsfull alkoholpolitik med sänkta införselkvoter och minimiskatt på alkohol. Jag vill prioritera klimatfrågan. Inom detta område föreslår KD att EU ska införa en ny budgetpost ”klimatsäkerhet” för att säkra klimatarbetet i utvecklingsländerna.

Generellt vill jag uppmärksamma EU som ett fredsprojekt och att vi européer har EU och dess föregångare att tacka för mycket: En stabil fred, rivna gränser mellan människor och länder, och en långtgående politik för att klara miljö- och klimatförändringar. EU är den plattform som vi har för att lösa gemensamma problem i Europa.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag vill vara en ung kaxig röst i Europa, jag tänker utmana gubbhyllan, slåss för ett solidariskt Europa och ta klimatfrågorna på allvar.

Ella Bohlin står som nummer ett på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

2. Sofia Modigh, Kristdemokraterna

Foto: Kristdemokraterna
Sofia Modigh vill ta strid mot drogliberalismen.

Namn: Sofia Modigh.

Ålder: 38 år.

Familj: Gift med Christer Karlsson, förbundsordförande i Kriminellas revansch i samhället.

Bor: I Stockholm, uppvuxen i Västerås.

Gör: Jag har tidigare arbetet med alkohol- och narkotikafrågor inom nykterhetsrörelsen, bland annat i EU, och som rektor för studieförbundet NBV.

Varför kandiderar du?

– Jag vill förändra världen och ser politik som det bästa sättet.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Klimatfrågan är den fråga där EU har störst betydelse. Vi löser inte Klimatproblemen nationellt. Personligen är jag också en engagerad drogmotståndare med alkohol- och narkotikapolitik som specialitet.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att det i Europaparlamentet behövs en modig kvinna som törs ta strid med drogliberalismen.

Sofia Modigh står som nummer två på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

3. Per Landgren, Kristdemokraterna

Foto: Kristdemokraterna
Per Landgren vill sätta medmänsklighet och solidaritet framför girighet och individualism.

Namn: Per Landgren.

Ålder: 51 år.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Göteborg.

Gör: Arbetar för närvarande på statsrådsberedningen. Fil. dr. i idé- och lärdomshistoria.

Varför kandiderar du?

– Visionen bakom EU är storslagen: att knyta samman människor i olika länder genom handel och samarbete. I det freds- och frihetsprojektet vill jag vara en del.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Vi behöver vinna varje generation i Europas länder för människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter. Det är grunden för att kunna driva en värdefull politik och kunna lösa allt från finanskris till klimatkris.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag tror jag kan föra Sveriges talan i Europa och jag kommer sätta medmänsklighet och solidaritet framför girighet och individualism.

Per Landgren står som nummer tre på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN