Experten: Så kan du lindra dina IBS-besvär

En av tio svenskar lider av IBS-mage. Här är expertens råd hur du kan få hjälp mot problemet.

Olika metoder: Så kan du lindra dina IBS-besvär
Alarmsymtom: Då kan det bero på andra sjukdomar
Magtarm-läkaren: Det kan vara utlösande faktorer