Centerstämman sa nej till platt skatt

Publicerad:
Uppdaterad:

”De sämst ställda skulle förlora”

Centerstämman sade på lördagskvällen med stor majoritet nej till ungdomsförbundets krav på att utreda en platt skatt.

Enigheten tycks total om centerns vägval i politiken. När det var dags för stämman att diskutera politisk strategi höjdes inga röster emot.

För inte så många år sedan samarbetade centern med socialdemokraterna. I dag fanns det ingen som gick emot att målet är en borgerlig regering och att centern ska gå i täten för att forma ett regeringsalternativ.

Partistyrelsens förslag gick ograverat igenom med ett undantag. Partiet ska utmana i stället för att provocera.

Profilfråga

Ann-Christin Simonsson hade dock ett gott råd att komma med. Det är att centern skaffar sig en profilfråga som berör människor, inom hälso- och sjukvårdens område.

I rask takt avverkade stämman beslut på skatteområdet.

Med stor majoritet sade den nej till ungdomsförbundets krav på att utreda en platt skatt. En platt skatt innebär att samma procentsats betalas för inkomster, moms och bolag.

Avveckla fastighetsskatten

Riksdagsledamoten Jörgen Johansson, ledamot i skatteutskottet, hänvisade till att amerikanska utredningar visat att det är de sämst ställda som skulle förlora.

Centerstämman skärpte kravet på att fastighetsskatten ska avvecklas. Beslutet blev att målet är ”en ansvarsfull avveckling av fastighetsskatten”. Skatten ska heller inte höjas för den som gör miljöinvesteringar i sitt hus.

Ja till marknadshyror

Stämman sade också ja till marknadshyror i nyproduktion, men med tillägget att hänsyn ska tas till de svagaste grupperna.

Den kommunala skatteutjämningen är en fråga som ständigt engagerat centerpartister. Många är missnöjda med dagens system där kommunala insatser för minskad arbetslöshet kan leda till lägre utjämning.

Beslutet blev att se över utjämningssystemet, så att bristerna kan åtgärdas, systemet förbättras och göras mer begripligt och tydligt.

Lillemor Idling/TT

Publicerad: