Torsken är utfiskad - ersätts med miljöfarlig sumpfisk

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Utfiskade hav och tomma fiskdiskar driver Sverige till en helt ny form av import – av främmande fiskarter.

Nu varnar WWF för hajmalen, som föds upp på döda fiskar i den slamfyllda Mekongfloden i Vietnam.

– Det är svårt att kontrollera de här odlingarna, säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.

Bara i januari köpte Sverige in 273 ton av den allt vanligare hajmalen, eller pangasius som den heter på latin.

Efterfrågan på den odlade malen pangasius har ökat lavinartat de senaste åren – inte bara från svenskt håll. Fiskens vita kött gör att den till ett populärt alternativ till den utrotningshotade torsken. I Sverige började importen på allvar för cirka tre år sedan.

Oklara förhållanden

För att hajmalen ska växa snabbt matas den med fiskfoder som består av död fisk. Det räknas inte som ett miljövänligt alternativ.

Den vietnamesiska lokalbefolkningen och bönderna kring Mekongfloden har protesterat mot att fiskodlingarna i floden breder ut sig.

Världnaturfonden WWF klassar hajmalen som "gul", det innebär att konsumenterna bör vara försiktiga med att äta den. I klassningen bedöms odlingsförhållanden, som miljöpåverkan från odlingen och om det används antibiotika.

– Odlingens påverkan på omgivande miljö gör att hajmal klassas som gul. Information om utsläppen från odlingarna och var fiskfodret kommer ifrån är osäker. Vilken typ av miljögifter som finns i vattnet eller vilka ämnen fisken tar upp vet vi inte heller. Det kan variera beroende på var i floden fisken odlas, säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.

En snabb sökning på nätet visar att konsumenterna inte alltid uppskattar torskens nya ersättare. Den beskrivs som jordig i smaken, vilket skulle kunna förklaras av den miljö den lever i.

– Den odlas i ett slamrikt delta. Det kan påverka smaken, säger Inger Näslund.

Ica säljer fisken

Trots kritik gällande smak och odlingsförhållanden finns fisken hos flera stora matkedjor i Sverige. Coop har tre sorter av hajmalen; hyphoptharmus, pangasius och miconenus.

Ica har också hajmalen i sitt sortiment. Där finns den som en "brandad" vara under Icas eget märke. Tanken är att den ska komplettera torsken. Fisken är kvalitetssäkrad med en så kallad BRC-certifiering (British Retail Consortium).

– Vi är medvetna om att det finns en diskussion av den här typen av fiskar genom odlingen framförallt. Det har kommit kritik mot odlingsförhållandena i Vietnam. Det vi gör nu är att vi skaffar mer information och följer frågan. Men så långt vi kan så säkrar vi att kraven efterlevs, säger Staffan Ekengren, pressekreterare på ICA.

Lidl säljer inte hajmalen.

"Ställ högre krav"

Isabella Lövin, författare och Europaparlamentariker för Miljöpartiet, är kritisk till de nya odlingarna med marint foder.

– Rent generellt har odlingarna i Asien dåligt rykte. Miljöorganisationerna som åker dit ser att man använder kemikalier och mediciner i odlingen, säger hon.

Av all fisk som varje år serveras inom EU är över 70 procent importerad till följd av utfiskade vatten och en ökad fiskkonsumtion.

– Det borde ställas högre krav på importen och på livsmedelshandlarna. Det är ohållbart att bara flytta miljöproblemen någon annanstans i världen, säger Isabella Lövin.

Publicerad: