Sargent och Sims får ekonomipriset

1 av 3 | Foto: SCANPIX
NYHETER

I dag avslöjades att amerikanerna Thomas J. Sargent och Christopher A. Sims är årets mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

De får priset ”för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin” som kan användas för att lösa problemen i världsekonomin.

– Metoderna som jag har använt är centrala för att ta oss ur den här röran, säger Sims.

Thomas J. Sargent och Christopher A. Sims har bland annat presenterat metoder rörande orsakssambanden mellan den ekonomiska politiken och olika makroekonomiska variabler som BNP, inflation, sysselsättning och investeringar. Deras metoder gör det möjligt att identifiera orsakssambanden och klargöra förväntningarnas roll. Därmed kan man se effekterna av överraskande åtgärder och systematiska ändringar av politiken.

Professorer i USA

Pristagarnas arbete, som inleddes redan på 1970-talet, har anammats av såväl forskare som beslutsfattare världen över.

Thomas Sargent föddes i Pasadena, USA, 1943. Han är professor vid New York University, New York, USA.

Christopher Sims föddes i Washington, USA, 1942. Han är professor vid Princeton University, Princeton, USA.

Överraskad pristagare

Christopher A Sims, som medverkade på telefon på presskonferensen om ekonomipriset, hade "inte alls" väntat sig att han skulle få det.

På frågan hur hans metoder kan användas för att lösa de nuvarande problemen i världsekonomin svarade han:

– Om jag hade ett enkelt svar på det hade jag spridit det över världen. Jag har inget enkelt svar, men jag tror att metoderna som jag har använt är centrala för att ta oss ur den här röran.

På väg till föreläsning

Det är en yrvaken Carolyn Sargent som svarar när TT ringer på måndagen, minuterna efter det att det har tillkännagivits att hennes man Thomas Sargent fått årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.

– Det är fantastiskt, säger hon.

Pristagaren själv är dock inte hemma.

– Han gick ut för fem minuter sedan, på väg till Princeton, där han ska föreläsa i dag. Han berättade om priset precis innan han gick, säger hon.

Enligt Carolyn Sargent betyder priset mycket för hennes man.

– Det är den största äran och det största erkännandet en ekonom kan få.

TT: Kommer du till Stockholm med honom?

– Absolut.

Får tio miljoner kronor

Pristagaren utsågs enligt samma principer som gäller för Nobelpriset och prissumman är densamma, tio miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken.

Förra året delade Peter Diamond, Dale Mortensen och Christopher Pissarides priset för analysen av "marknader med sökfriktioner".

TT/Aftonbladet