Heltid ska vara norm i offentliga sektorn

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Carin Jämtin och Lena Micko (S): Alla ska kunna försörja sig på sin lön

Carin Jämtin, partisekreterare (S) och Lena Micko (S), tillträdande ordförande i SKL.
Carin Jämtin, partisekreterare (S) och Lena Micko (S), tillträdande ordförande i SKL.

Den yttersta konsekvensen av det ojämställda arbetslivet ser vi när vi öppnar pensionskuverten. Trots många år i välfärdens tjänst kan många kvinnor som arbetat i kommuner och landsting inte försörja sig på sin pension. I snitt får kvinnorna i fackförbundet Kommunal nästan 4000 kronor mindre i månaden i pension än sina manliga kollegor.

Trots att heltidsarbete är den självklara normen inom mansdominerade yrken, erbjuds anställda inom kvinnodominerade yrken ofta bara deltidsarbete. I Sveriges kommuner och landsting arbetar närmare en kvarts miljon anställda deltid. Nio av tio är kvinnor. Många av dem vill jobba mer men tvingas till ofrivilligt deltidsarbete. Det här slår hårt mot kvinnors självständighet, möjlighet till egen försörjning och framtida pension.

Därför är en av de allra viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med ojämställdheten i arbetslivet att göra heltidsarbete till norm även i kvinnodominerade delar av arbetsmarknaden.

Men rätten till heltid handlar också om att göra välfärden till en attraktiv sektor att arbeta i. Mer än en miljon människor arbetar i dag i olika delar av välfärden. Deras arbetsinsatser är helt avgörande för vår trygghet och välfärd. Under det kommande decenniet kommer en halv miljon människor att behöva nyanställas i välfärden. Det är resultatet av stora pensionsavgångar och att befolkningen utgörs av en allt större andel barn och äldre, vilket innebär ett växande behov av en bra skola, vård och omsorg.

Det här ställer stora krav på att göra välfärdsyrkena attraktiva. Ska kommuner och landsting kunna anställa så många kompetenta människor kan man inte fortsätta att erbjuda deltidsarbete och delade turer. När det gäller arbetsvillkoren är rätten att få jobba heltid helt avgörande. Runt om i landet har man gjort en hel del insatser för att erbjuda heltid. Dessa goda exempel vill vi lyfta fram och gå vidare med. Men det är långt ifrån tillräckligt .

Idag samlas det offentligas arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kongress. Efter åtta år av borgerligt styre får SKL nu en rödgrön majoritet. Det är hög tid att vi tar ett rejält kliv framåt för att förbättra arbetsvillkoren i välfärden och jämställdheten på arbetsmarknaden.

Därför kommer nu SKL som arbetsgivarpart att föreslå en skrivning i de centrala kollektivavtalen som gör det tydligt att heltid ska vara norm i kommunernas och landstingens verksamheter och bolag.

Alla fasta nyanställningar i offentligt finansierad verksamhet ska vara heltidstjänster. Men i dag utförs en stor del av den offentligt finansierade välfärden i privat regi, och för att heltid ska bli norm i hela välfärdssektorn behöver vi även ställa krav på de privata välfärdsbolagen.

Rätten till heltidsarbete är en fråga om anständighet och om människors rätt att kunna försörja sig på sin lön. Bra arbetsvillkor för alla de som jobbar i kommuner och landsting är också något som hela samhället vinner på och som stärker vår gemensamma välfärd.

Lena Micko,

tillträdande ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Carin Jämtin,

partisekreterare Socialdemokraterna

Publicerad: