Vargjakten avlyst i Dalarna

Jakt. Den sista av sex tilldelade vargar i Dalarnas län är nu skjuten. Därmed är licensjakten på varg avlyst i Dalarna, under jaktens tredje dag.

Länsstyrelsen i Dalarna meddelade vid lunchtid torsdag att den sista vargen skjutits i Flatenreviret.

Under gårdagen avlystes också jakten i Gävleborgs län, sedan jaktkvoten om två tilldelade vargar fyllts.

Under dagens första jakt sköts åtta vargar, varav två var angripna av skabb.

Lincensjakten pågår som längst till den 15 februari.

Naturvårdsverkets inventering förra vintern visade att det finns omkring 355 vargar i Sverige. Den skandinaviska vargstammen härstammar från fem invandrande vargar från den finskryska populationen. Eftersom avelsbasen är så liten innebär det att vargstammen är känslig för inavel.

TT