Läkare fördomsfulla vid handikapp

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Föräldrar som får ett svårt funktionshindrat barn blir ofta mycket lyckliga - trots allt. Det konstaterar kanadensiska forskare i tidskriften Pediatrics efter att ha intervjuat 332 föräldrar till barn med trisomi 13 eller 18, ovanliga tillstånd som innebär svåra handikapp och kort överlevnad. Många av dessa barn blir inte äldre än ett år.

Det visade sig att föräldrarnas upplevelser skilde sig markant från vad läkarna hade sagt till dem. Av läkarna fick föräldrarna höra saker som att barnet var "inkompatibelt med livet", att det kommer att lida, att det blir "en grönsak" eller att det kommer att förstöra deras parrelation. Men stick i stäv med läkarnas profetior upplevde drygt 97 procent av föräldrarna att deras barn hade berikat deras liv och deras relation och att barnet var lyckligt, oavsett hur länge det hade levt.

TT

Publicerad: