Här får nyanlända förstahandskontrakt

avAftonbladet

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Modulhus i Stockholm

Förutsättningarna för att få en bostad ser olika ut för nyanlända i olika kommuner.

I Botkyrka får nyanlända barnfamiljer förstahandskontrakt. På Lidingö får familjerna själva fixa bostad, uppger Hem&Hyra.

Lidingö blir nyanlända uppsagda efter två år – när statsbidragen slutar utgå. I Stockholm stad får de fem år på sig att hitta en egen bostad och i Botkyrka får barnfamiljer förstahandskontrakt.

Carl-Johan Schiller, Kristdemokratiskt kommunalråd på Lidingö, menar att de flesta kommuner tolkar lagen på ungefär samma sätt som Lidingö:

– Det är en orimlig hållning att vissa ska ges förtur när det råder så stor brist för alla som söker en bostad, säger han till Hem &Hyra.

Men i Botkyrka kommun ser situationen annorlunda ut, här tolkar man bosättningslagen på ett annat sätt. Ensamhushållen får ett tidsbegränsat kontrakt på fem år medan barnfamiljer som anvisats till kommunen får ett kontrakt som de har möjlighet att ta över om de har betalningsförmåga, skött sig och betalat hyra.

Enligt DN har minst 15 av 26 kommuner i Stockholms län tolkat bosättningslagen som att kommunerna inte har ansvar för nyanländas boende efter etableringstiden.

Kommuner som Botkyrka och Järfälla tolkar lagen som att de har ett långtgående ansvar medan Solna, Sundbyberg, och Lidingö tolkar det som att det bara är under den tvååriga etableringsfas, som kommunerna har ansvar för boendesituationen.

Stockholm stad tillhandahåller genomgångsbostäder med korttidskontrakt på max fem år.

ARTIKELN HANDLAR OM