Olika ingrepp – olika åldersgränser

Publicerad:
Uppdaterad:

25 för sterilisering – men bara 18 för könsbyte

Åldersgränsen för sterilisering är 25, samtidigt som till exempel könsbyte får göras vid 18 års ålder.

– Lagen är omodern och måste ses över, säger forskaren Erika Alm.

När du fyller 18 år får du rätten att bestämma nästan allt själv. Du får rösta och ta värvning, ingå avtal eller bli statsminister, samt fatta beslut om operationer och medicinsk behandling.

Det finns dock ett undantag, där rätten att bestämma över den egna kroppen får vänta. För att få sterilisera sig måste både kvinnor och män ha fyllt 25 år.

Enligt lagens förarbeten krävs det en viss intellektuell, emotionell och sexuell mognad för att kunna fatta ett välgrundat beslut om sterilisering. För att genomföra ett könsbyte – som även omfattar en sterilisering – anses man dock vara tillräckligt mogen när man fyllt 18.

Problematiskt

Anna Kaldal forskar i juridik vid Stockholms universitet. Hon påpekar att mognad inte är ett juridiskt begrepp, men att skillnaden i användande ändå tyder på en viss inkonsekvens i lagen.

– Det är problematiskt att ha olika åldersgränser på så närliggande rättsliga områden som könsbyte och sterilisering. Utredningen för att få sterilisera sig är kortare än den för att få byta kön, och det borde ju tyda på att man ser sterilisering som ett mindre komplext ingrepp. Då är det konstigt att åldersgränsen är högre, säger hon.

– Lagarna kom inte samtidigt, och sannolikt ligger det andra värderingar bakom de olika bedömningarna – moraliska, ekonomiska och politiska.

Frivillig barnlöshet diskuterades inte

Erika Alm har doktorerat vid Göteborgs universitet med en avhandling om de utredningar på 1960- och 1970-talen som ledde fram till lagar om abort, könsbyte och sterilisering. Då handlade diskussionen främst om att undvika att folk skulle fatta beslut som de sedan ångrade.

– Utredarna pratade om att folk inte skulle vara i ”familjebildande ålder” och utgick från att alla vill ha barn. Möjligheten att någon inte alls vill ha barn diskuterades inte, säger hon.

– Lagen är omodern och måste ses över, och jag tror att det kommer att ske snart. Jag kan inte tänka mig något annat, fortsätter Erika Alm.

Detta är sterilisering:

Så fungerar lagen:

Läs mer:

Fler artiklar:

Julia Skott (annica.lundback@aftonbladet.se)

Publicerad: