ÅSIKT

Med sunt förnuft löser vi vårdkrisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Ta lärdom av Skatteverket – i stället för att privatisera

Foto: Thinkstock
Det rimliga är att staten får ansvaret för all sjukvård. Då kan man kraftfullt arbeta med sjukvårdsrutiner och enhetliga lösningar för hela landet – och skapa skapa ett gemensamt databuret journalsystem utan papper, skriver debattören.

DEBATT. Under de senaste åren har jag vid flera tillfällen besökt akutmottagningarna på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska sjukhuset. Jag upplever bättre effektivitet för att komma till diagnos och behandling på S:t Göran.

Beror det på att sjukhuset är privat? Nej.

Frågan är hur sjukhusens ledarskap fungerar. Landstinget skulle kunna utbilda sin personal till bättre ledarskap och samverkansformer för en mer effektiv verksamhet.

Jag har arbetat i Skatteförvaltningen i 30 år. Där hade vi kraftfulla ledare som ställde frågorna:

Varför gör vi på detta viset? Hur kan vi göra det enklare?

Här är två exempel:

Före 1967 var alla som flyttade tvungna att gå till pastorsexpeditionen i utflytningsorten och hämta ett flyttningsbetyg och därefter lämna in betyget på inflyttningsortens pastorsexpedition. Prästen skickade betyget till utflyttningsförsamlingen. Slutligen kvitterade utflyttningsförsamlingen med den flyttandes personakt.

Vi konstaterade att alla människor anmäler sin nya adress till posten och lanserade idén om att posten skulle skicka en kopia till den nya församlingen, varefter myndigheterna registrerade flyttningen.

Det blev enklare för medborgarna och enklare för myndigheterna. Hade det kunnat bli enklare med privat folkbokföring?

Exempel 2: Före 2002 måste vi varje år fylla i en självdeklaration som lämnades in till Skatteverket, trots att Skatteverket redan hade de flesta uppgifterna. Nu vände vi på steken och skickade ut en ifylld deklaration till den skattskyldige, som kan godkänna den via telefon eller dator. Hade det kunna bli enklare med ett privat skattebolag?

Exemplen kan mångfaldigas. Skatteförvaltningen har haft förmågan att med omfattande fortbildning av personal göra kraftfulla förenklingar.

Landstingen har inte lyckats med ett sådant förändringsarbete. I slutet av augusti redovisar media att landstingen på olika sätt hanterar den nya lagen om insemination för ensamstående kvinnor. Varför ska alla landsting skapa egna rutiner för olika former av sjukvård?

Varför ska alla landsting syssla med kostnadskrävande upphandlingar av privat sjukvård? De borde ju med sunt tänkande själva förenkla verksamheten.

Det rimliga är att staten får ansvaret för all sjukvård. Då kan en statlig organisation kraftfullt arbeta med sjukvårdsrutiner och enhetliga lösningar för hela landet – och skapa ett gemensamt databuret journalsystem utan papper.

Sköterskor och läkare kan utrustas med var sin liten dator att bära i ett band om halsen. Var och en kan skriva in sin information direkt hos patienten - bedside som man kallar det på Skaraborgs sjukhus.

Behöriga kan läsa journalanteckningarna direkt i sin dator och uppdatera direkt vid samtal med patienten. Många blanketter och avskrivningar kan förpassas till historien.

Om inte landstingen varit så tröga med förenklingsrutiner hade ett sådant system kunnat tillämpas redan på 1980-talet. Statskontoret ordnade en konferens om sådan teknik på sjukhus och skattehus. Skatteverket tog till sig tekniken och genomförde omfattande förenklingsarbeten.

Det är på tiden att sjukvårdspersonalen snarast får hjälp av ett sådant system för bättre vård till lägre kostnader. I en sådan framtid behöver landstingen inte använda sina resurser till kostnadskrävande upphandlingsrutiner där riskkapitalbolagen tjänar grova pengar. Bolagens vinster kan stanna i sjukvårdssystemet.

Sjukhus i statlig regi kan genom vettiga förenklingsrutiner ge oss bättre sjukvård till lägre kostnader, Ta vara på de förenklingsrutiner som Skatteförvaltningen utvecklat så slipper vi privatiseringar och Stockholms landsting kan skrota planerna på en ny upphandling för ett privat sjukhus.

Per-Ola Larsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM