Förvirring om reglerna: Det är snårig terräng

Förvirringen är stor om hur många personer som tillåts på evenemang.

Löfven: Åtta Regioner: 50 Jämtland: 300