ÅSIKT

Är Björklund dum eller bara blåögd?

avIngvar Persson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET / 85527

Alliansen hade inte kallat till presskonferens för att avslöja ett nytt samhällsproblem. Alla vet att den svenska arbetsmarknaden slits isär. Så sent som i går presenterade Arbetsförmedlingen statistik som visade hur svårt arbetsgivare har att hitta kompetent arbetskraft, samtidigt som många kommer allt längre ifrån ett jobb.

De fyra partiledarna hade inte heller någon radikalt ny idé till lösning i dag. Både den förra regeringen och den nuvarande har lanserat olika subventioner för att få arbetsgivare intresserade av den ena eller den andra gruppen.

Och alliansens inträdesjobb är ännu en typ av subventionerad anställning, hur många gånger Annie Lööf än påstår motsatsen.

Lag om lägre löner

Nyheten i dag är att de borgerliga partierna tillsammans vill lagstifta om sänkta löner, till att börja med för nyanlända och ungdomar utan gymnasieutbildning. I både fallen ska lönen, genom ett riksdagsbeslut, begränsas till 70 procent av dagens ingångslöner i branschen.

De resterande 30 procenten av tiden är det meningen att de unga och nyanlända ska gå i skolan eller lära sig “jobbet på jobbet”, som Anna Kinberg Batra gång på gång sa på dagens presskonferens.

I klartext skulle det ofta betyda att arbeta fem dagar men bara betalt för tre och en halv. Arbetsgivaren ska varken behöva fråga om lov eller visa upp några resultat. Alliansledarna hoppas att det ska göra arrangemanget attraktivt.

Om systemet alls får effekt kommer det naturligtvis pressa ner de vanliga lönerna, inte minst i många serviceyrken. Och lika självklart kommer den nya anställningsformen att leda till att vanliga jobb till vanliga löner trängs undan. Det är så marknadsekonomi fungerar.

Korkad eller bara blåögd

Det är svårt att veta om Jan Björklund är korkad eller bara blåögd när han vägrar tro att andra löner skulle påverkas, eftersom inte “LO skulle gå med på” det. Den makten har facket faktiskt inte.

Det är inte lätt att skilja alla politiska utspel som ska fixa nya jobb ifrån varandra. Det är instegsjobb, extratjänster och introduktionsanställningar i en enda röra, och det tar tid innan ett förslag får genomslag i verkligheten.
Ändå är arbetsmarknaden en av svensk politiks vattendelare. Föreställningen att de lägsta lönerna måste sänkas, om nödvändigt med lagstiftning, är en fix idé bland borgerliga politiker.

Så ska fler enkla jobb skapas, är det tänkt. Svensk ekonomi ska göras mindre produktiv för att anpassas till arbetskraften.

Regeringens filosofi är i grunden att göra tvärtom. De som kan utbildas ska utbildas för att klara dagens jobb. Utbildningsplikt, snabbspår för personer med yrkeserfarenhet från andra länder och så vidare. Subventionerade anställningar som är förknippade med åtaganden för arbetsgivaren och som kontrolleras av myndigheterna.

Ska staten fortsätta att skapa förutsättningar för tillväxt och effektivitet, eller driva fram en ny låglöneekonomi?

ARTIKELN HANDLAR OM