Stockholm

Svåra cykelskador orsakas av singelolyckor

avTT

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Singelolyckor är absolut vanligast när det kommer till allvarliga cykelskador.

Singelolyckor ligger bakom de allvarligaste skadorna för cyklister. Det betyder att bättre cykelvägar och bättre vägunderhåll kan minska antalet allvarliga olyckor, visar en avhandling.

– Det är ett tvåhjuligt, instabilt fordon. Det är lätt att ramla, säger doktoranden Maria Ohlin.

Under tidsperioden 2009 till 2011 sökte 22 045 personer vård efter att ha skadats i en cykelolycka. Deras sjukskrivningstal har doktoranden Maria Ohlin från institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet tittat på för att kartlägga vilka åtgärder som krävs för att minska antalet cykelolyckor.

En procent av dem som sökt vård hade tvingats vara sjukskrivna 180 dagar eller mer.

Singelolyckor

Det är inte i krock med bil eller buss som majoriteten av de med långvariga skador råkat illa ut, utan ungefär 70 procent av gruppen har skadats i singelolyckor. 17 procent har skadats i kollision med bil och 11 procent i kollision med en annan oskyddad trafikant, exempelvis fotgängare eller andra cyklister.

– När det gäller omkomna i trafiken är majoriteten av olyckorna i kollision med en bil. Men när det kommer till allvarliga skador är singelolyckor vanligast, säger Maria Ohlin.

Singelolyckor utgör 80 procent av alla cykelolyckor.

– Det är ett tvåhjuligt, instabilt fordon. Det är lätt att ramla och omgivningen är inte så förlåtande. Det finns många olika orsaker till att man faller av cykeln, det är ett brett spektrum av saker som kan gå fel. Det kan vara allt från halt underlag till att man tappar balansen vid trottoarkanten.

För att få fler svar kring olyckornas förlopp och konsekvenser insamlades data från en grupp cyklister som varit långtidssjukskrivna under tidsperioden 2013-2017.

Hälften hade hjälm

I gruppen använde 47 procent hjälm vid olyckstillfället, vilket är fler än genomsnittet enligt generell statistik. De skador som de utvalda cyklisterna drabbats av var främst svårare huvudskador och skador på axlar, armar, ben och nacke.

Utifrån resultaten har Ohlin listat föreslagna åtgärder.

– Många av åtgärderna görs redan i dag, men skulle behövas i större utsträckning. Men för att adressera den här typen av olyckor finns det fler saker man kan göra här och nu.

Hon pekar på att det behövs ett utökat och mer systematiskt underhåll av vägar inom tätort, en förbättrad utformning av trottoarer, bättre cykelvägar där cyklister i största möjliga mån separeras från andra trafikanter, oskyddade och motorburna, och föreslår också en automatisk nödbroms för cyklister på personbilar.

Abs-bromsar på cykeln kan också vara en lösning, och en sak man kan göra själv är att se till att cykeln man använder är i gott skick.

Maria Ohlin ser också ett behov av arbete för att förebygga singelolyckor.

– Det man enligt min mening behöver göra är att fortsätta utvecklingen mot att förbättra och ta fram åtgärder för singelolyckor specifikt.

ARTIKELN HANDLAR OM

Stockholm

Cykel