Slut på stöd till barn med dyslexi

Av: Björn Barr

Publicerad:

"Det är en total katastrof"

Stödet till barn med svår dyslexi i Stockholm dras in i höst.

Beslutet tvingar bland annat Ängkärrsskolan, Sveriges enda skola för dyslektiker, att lägga ned.

– För barnen är det här en total katastrof, säger skolans rektor Carin Segerström.

Foto: THINKSTOCK

Från och med höstterminen 2013 är det slut på extra resurser till barn med läs- och skrivsvårigheter i Stockholm. För Ängkärrsskolan i Solna med 120 elever innebär de nya riktlinjerna att skolan får mellan 170 000 och 270 000 kronor mindre per barn och läsår. Om politikerna inte ändrar sig tvingas skolan läggas ned vid årsskiftet.

– Vi får ett totalt inkomstbortfall på 30 procent av vår budget. Nu tömmer vi alla fonder vi har för kompetensutveckling och lärarna avstår från löneökningar för att vi ska kunna fortsätta läsåret ut. Vi sjunker i alla fall med flaggan i topp, säger Carin Segerström, rektor på Ängkärrsskolan.

Skolpengen ska räcka

Beslutet som togs av utbildningsnämnden i april i år är tänkt att strama upp riktlinjerna för resurser till elever med särskilda behov. Barn med dyslexi och andra inlärningssvårigheter får klara sig på den vanliga skolpengen.

– Det är bara barn med fysiska funktionshinder eller som är farliga för sig själva som får stöd nu. Andra kommunala skolor är lika desperata som vi. Det finns ingen beredskap för att ta emot våra elever, säger Carin Segerström.

Många av eleverna på Ängkärrsskolan har fortfarande mörka minnen från när de gick i vanliga skolor, enligt Carin Segerström. De halkade efter, kände sig dumma och blev mobbade.

– Jag ser det som att extrastödet är en billig investering för att de här barnen ska lyckas och få sina betyg. Annars riskerar samhällsnotan att på sikt bli mycket högre, säger Carin Segerström.

Publicerad: