Torkan får myndigheter att släppa skördekrav

avTT

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Till följd av torkan så införs undantag kring skörderegler. Arkivbild.

Flera länsstyrelser släpper ytterligare på kraven och låter bönder förtidsskörda i så kallade skyddszoner och trädor, till följd av torkan.

Sverige och EU ger stöd till jordbrukare för att avsätta områden för att gynna biologisk mångfald. Där gäller vissa krav, exempelvis att man inte får skörda eller beta av dem före 15 juli. Jordbruksverket beslutade förra veckan att tillåta vissa jordbruk som inte får kompensationsstöd att skörda dessa i förtid, på grund av torkan som riskerar att orsaka foderbrist.

I Örebro län har länsstyrelsen också gett grönt ljus till att skörda så kallade skyddszoner, som man normalt inte får skörda före den 1 juli. Länsstyrelsen säger också att det är okej för alla jordbrukare att skörda de så kallade ekologiska fokusarealer som bönderna får ersättning för i förtid.

– Det är på grund av att det har varit sådan missväxt under vår och försommar. Vi ser stor risk att det blir foderbrist, både akut och framgent inför stallperioden, säger Magnus Ekelund vid länsstyrelsen.

Han tror inte att beslutet har någon större betydelse för den biologiska mångfalden.

– Skulle man vänta med att skörda arealerna skulle kvaliteten bli sämre, för då hinner det bli förväxt, säger Ekelund.

Enligt honom har flera länsstyrelser i Svealand fattat liknande beslut, men det är svårt att säga hur stor betydelse undantagen får för bönderna.

– För en del bönder tror jag att de får stor betydelse. Det finns risk att det blir svårt att få tag på foder till vintern, eftersom det varit torka i hela landet. Så många bäckar små för att öka mängden foder, säger Magnus Ekelund.