ÅSIKT

Fler poliser, skärpta straff och utvisning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna: Tryggheten i Sverige utmanas – nu krävs flera reformer

Fler poliser, skräpta straff, och utvisning också vid lindrigare brott. Moderaternas förslag för att öka tryggheten.
Tomas Tobé, partisekreterare (M).

DEBATT. Sverige ska vara ett tryggt land. Möjligheten att kunna gå hem sent på kvällen utan att behöva vända sig om. Att kunna åka kollektivt eller vistas på gator och torg utan att ständigt behöva ha uppsikt över omgivningen. Att umgås på fotbollsmatcher, konserter och festivaler och inte känna oro.

Nu utmanas i stället tryggheten på många håll i landet. Otrygghet och utanförskap växer sig allt starkare i flera områden runt om i Sverige. Polisen har presenterat en ny rapport som visar att 53 områden i Sverige i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta.

Samtidigt visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2015 att kvinnor betydligt oftare än män uppger att de känner sig otrygga.

Vi ser stora trygghetsklyftor där tryggheten inte är självklar för alla. Det kan handla om områden där andra tar sig rätten att bestämma vad som är rätt och fel och vilka värderingar som ska gälla. Kriminella gäng som sprider rädsla i lokalsamhället, hedersvåld som begränsar människors självständiga liv, hot och våld som tvingar skolor eller bibliotek att stänga. Nyligen uppmärksammades fallet i Tensta där en ambulans vandaliserades i samband med en utryckning. I början av veckan vandaliserades en polisbil i Nordstan i Göteborg. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas – annars riskerar det att leda till ett samhälle där vi lever parallellt bredvid varandra och inte tillsammans.

Flera reformer krävs nu. Grunden ska vara lag och ordning och en stark rättsstat med rättstrygghet. Det behövs tydliga insatser för att polis och rättsväsende ska kunna bryta utvecklingen. Moderaterna föreslår därför:

Fler poliser. Vi vill återinföra målet om minst 20 000 poliser - ett mål regeringen tog bort i sin budgetproposition. Ett slopat mål riskerar leda till att Sverige får färre poliser. I ett läge med större utmaningar för Polisen, med bland annat ökat terrorhot och stora migrationsströmmar behövs fler poliser. Det kommer att behövas minst 1 000 nya poliser i Sverige, särskilt riktat till utsatta områden där brottsligheten är som allvarligast. Ytterligare förstärkningar kan bli nödvändiga.

Skärpta straff. Moderaterna vill se väsentligt skärpta straff för allvarliga våldsbrott som till exempel grov misshandel. En ny brottsrubricering - synnerligen grovt narkotikabrott, behöver komma på plats. Vi vill även att knivlagen ska ses över.

Fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Vi vill skärpa lagstiftningen så att fler fall kan leda till utvisning. Dagens förutsättningar för utvisning vid brott har i huvudsak varit likadana sedan 1994 och är för begränsade. Redan brott som har ett straffvärde på mellan 6 och 12 månaders fängelse ska kunna leda till utvisning för personer som inte är svenska medborgare om inte verkställighetshinder föreligger. Frågan om hinder för verkställighet ska prövas först då verkställighet kan bli aktuell och åklagare måste yrka på utvisning till följd av brott då förutsättningarna bedöms vara uppfyllda.

Samhället och tryggheten måste fungera för alla. Tillsammans med satsningar på skola, jobb och integration är detta viktiga steg för ett tryggare Sverige som kan mer.

Tomas Tobé

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM