Blodprov avslöjar: Kaffe gör dig yngre

avMary Mårtensson

NYHETER

Studie: Blodprov visar din verkliga ålder och om du åldrats i förtid

1 av 7
Rena hälsokuren. Tre koppar kaffe per dag minskar den biologiska åldern med drygt fem år jämfört med om man inte alls dricker kaffe. Det visar en ny studie om proteinmarkörer från Uppsala universitet.

Hur gammal är du – egentligen? Och vad får dig att åldras i förtid?

Nu har forskarna hittat ett sätt att mäta din biologiska ålder genom ett blodprov.

– Läsk kan göra dig flera år äldre – medan kaffe gör dig yngre, säger forskaren Stefan Enroth vid Uppsala universitet.

Din ålder är inte alltid den du tror. Din kropp kan biologiskt vara flera år yngre – eller äldre – än din kronologiska ålder.

Nu kan ett blodprov avslöja sanningen om din ålder och om du åldras i förtid.

Forskare vid Uppsala universitet har funnit att man  kan fastställa åldern hos en människa genom att i blodet mäta halten av 77 proteinmarkörer för cancer och hjärtkärlsjukdom.

– I blodet simmar det omkring tusen olika typer av proteiner som kan komma från olika delar av kroppen och en del av dem används som biomarkörer för hjärtkärlsjukdom och cancer, säger Stefan Enroth, docent i beräkningsgenomik vid Uppsala universitet.

Forskarna upptäckte att många proteinmarkörer korrelerar mot åldern så att man får ökad mängd med stigande ålder. Men forskarna fann mer än så.

Livsstilen påverkar

– Genom att analysera proteinerna i blodet kan man inte bara beräkna en individs ålder, utan även vikt, längd och höftomkrets, säger Stefan Enroth.

Forskarna undersökte också vilken inverkan olika livsstilsmarkörer har på den förutsagda åldern. Proteinprofilen påverkas av ett antal livsstilsfaktorer som påskyndar kroppens biologiska åldrande medan andra motverkar det.

Rökning, svår fetma, läsk och stillasittande gör dig mellan 2 och 6 år äldre i biologisk mening. Medan kaffe och fet fisk kan göra dig mellan 1,5 och 5,6  år yngre beroende på hur ofta du intar dessa livsmedel.

Snus påverkar inte alls den biologiska åldern, visar samma studie.

Men de olika resultaten ska inte övertolkas, påpekar Stefan Enroth, eftersom det finns en samvariation mellan olika livsstilsfaktorer. Den som dricker mycket läsk äter också vanligen mer pizza och pommes, vilket påverkar hälsan negativt.

– Så man får se till hela livsstilen. Just läsken kan användas som en markör för livsstil, säger han.

Kaffe toppen

Och den som äter mycket fet fisk konsumerar vanligen mer gröt och mer bär, som är mumma för hälsan.

• Är de olika delarna utbytbara – om man dricker tre burkar läsk i veckan kan man kompensera det med tre koppar kaffe per dag?

– Nej, så man kan inte tänka, att man kan lösa sina problem genom att slänga i sig tre koppar kaffe per dag, säger Stefan Enroth.

I studien ingick 976 personer i åldrarna 14-90 i Karesuando och Soppero i Norrbotten. Studien ingår i Northern Swedish Population Health study, som är en del av ett omfattande europeiskt samarbete sedan tio år där man jämför hur olika specifika dieter i Europa påverkar hälsan. Studien publicerades i open acess-tidskriften Scientific Reports i december.

Proteinprofilen kan enligt forskarna även användas inom kriminaltekniska utredningar för att skapa en "fantombild" av en gärningsman med grundläggande kroppsdrag som längd och vikt, utifrån en torkad blodfläck från en brottsplats.