ÅSIKT

M: Vad är era löften om valfrihet värda?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Välkommen kursändring från Socialdemokraterna – men nu är det upp till bevis

Vi moderater vet att det är viktigt för människor att kunna välja och ha inflytande över det som är allra viktigast i livet, vem som ska ta hand om barnen när man jobbar eller vart man ska gå när man blir sjuk. Det förbättrar dessutom kvalitet och tillgängligheten.

En viktig del är att kunna välja bort det som inte håller måttet – en stökig skola eller hemtjänst med ideliga personalbyten. Med fungerande valfrihet i välfärden försvinner helt enkelt dåliga leverantörer.

Mikael Damberg och Lena Hallengren deklarerar nu att de också vill ha valfrihet i välfärden. Äntligen. Det är ett utmärkt klargörande av socialdemokraternas grundinställning och innebär en välkommen positionsförflyttning.

Frågan är dock vad det egentligen är värt. S var emot friskolereformen i början av 90-talet och har ägnat 20 år åt krypskytte mot människors möjlighet att välja en skola som passar dem. De var emot rätten att välja barnomsorg, när vi lagstiftade om den 2005. De var emot valfrihet i äldreomsorgen och vårdval i sjukvården när det infördes 2008. Så sent som i höstas motionerade de i riksdagen om att riva upp valfrihetsreformerna och att stoppa ytterligare valfrihet i den specialiserade sjukvården.

Om de menar allvar med vad de skriver – vilket vi verkligen hoppas – så vore det onekligen klädsamt om de gör upp ordentligt med sin historia.
Det är nämligen endast ett fåtal socialdemokratiskt styrda kommuner som har infört rätt för sina äldre att välja hemtjänst och särskilt boende. De S-styrda landstingen vill inte heller gå vidare med vårdval i sjukvården och de gör allt de kan för att vårdvalet i primärvården inte ska fungera.

Nu blir vår fråga till Damberg och Hallengren – vad kommer ni att göra för att bygga ut den valfrihet ni säger er vilja ha? Hur ska ni se till att er politik genomförs i S-styrda kommuner som Göteborg och Malmö, så att de gamla vår välja äldreomsorg även där? När ska det bli möjligt att välja barnläkare och gynekolog i Blekinge och Dalarna? Och dra tillbaka era motioner i riksdagen om att stoppa valfriheten!
Upp till bevis – dubbla budskap är inte trovärdiga!  

 

Mats Gerdau, riksdagsledamot (M)
Margareta B Kjellin, rikdagsledamot (M)