ÅSIKT

Så möter vi framtiden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

I dag inleds socialdemokraternas 35:e kongress i Malmö.

Under en vecka samlas 350 män och kvinnor – våra valda ombud - för att lägga fast riktlinjerna för den socialdemokratiska politiken.

Vi gör det i en tid av stora och snabba förändringar.

De senaste tio åren har inneburit en fantastisk utveckling. Aldrig har världen varit rikare. Aldrig har kunskaperna varit större. Tekniken har gjort enorma landvinningar. Nyheter sprids över hela världen med ett enkelt tangenttryck. Det som en gång ”bara” var en telefon som satt fast i väggen är idag en bärbar multimediamaskin. Vi lever längre och vi är friskare. Forskarna finner ständigt nya mediciner och behandlingsmetoder. Lönerna stiger snabbare än på länge, räntorna är låga.

Samtidigt är människors oro inför framtiden kanske större än någonsin. Det vi kallar för globaliseringen har på allvar klivit in i vår vardag.

Arbetsplatser läggs ner trots att företagen går med vinst – och människor förlorar jobbet. Produktivitetskraven skärps med ökade hot om lägre löner och sämre trygghet som en konsekvens.

Många farhågor rör också det mer vardagsnära. Har mina barn det bra på dagis? Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal? Vågar jag ta ett studielån och hoppa på drömutbildningen?

Framtiden rymmer både utmaningar och nya chanser till förbättringar. Det är med detta som utgångspunkt vi socialdemokrater nu samlas i Malmö.

Tillsammans ska vi lägga fast politiska program som förmår möta den nya tidens möjligheter och krav:

För det första: Jobben.

För oss socialdemokrater finns ingen viktigare uppgift än att pressa tillbaka arbetslösheten. Ytterst är det en fråga om människovärde, om att vara behövd och om att kunna försörja sig själv.

Vi är inte nöjda trots att jobb har skapats. Vårt mål är full sysselsättning. Delmålet om fyra procents öppen arbetslöshet ska nås under nästa år.

För att nå dit krävs fortsatta kraftfulla satsningar på forskning och utveckling. Det krävs fler småföretag och det krävs att växtkraften tas tillvara i hela landet – genom utveckling av basindustrin och genom strategiska satsningar på svenska framtidsbranscher. Det krävs investeringar i vägar och järnvägar, ett ökat bostadsbyggande och satsningar på ny energiproduktion och export av ny miljöteknik. Det krävs en expanderande offentlig sektor med fler anställda i vården och omsorgen.

Vi tror inte som högeralliansen att sänkta skatter, försämrade ersättningar för sjuka och arbetslösa, reducerade förtidspensioner och sänkta löner skapar jobb. Det ökar bara otryggheten. Vi slår vakt om kollektivavtal och arbetsrätt. Fler ska kunna få trygga heltidsjobb. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas.

För det andra: tryggheten.

Vi vill utveckla den svenska välfärdsmodellen. Den bidrar till både trygghet och tillväxt – både rättvisa och stark utveckling.

Tack vare vår välfärdsmodell har Sverige haft en bättre ekonomisk utveckling i Sverige än snittet i både EU och OECD. Det har vi kunnat kombinera med en vård som är bland de bästa i världen, som finns för alla och kostar relativt lite.

Jag hoppas att kongressen ska besluta om bättre villkor för de äldre. Det handlar om äldres boende och omsorg, om en pargaranti i äldreomsorgen och en bättre demensvård. Vi ska också utveckla tandvårdsförsäkringen så att den ger ett bättre skydd mot höga kostnader.

Det finns inget viktigare för framtiden än att satsa på utbildning. Vår partistyrelse har föreslagit en politik för skolan som inte lämnar någon ung människa i sticket. Det grundläggande – att skriva, läsa och räkna – måste stå i fokus. Uppföljning och utvärdering ska förbättras, trygghet och studiero måste finnas. Skolan ska fredas från vinstintressen.

För det tredje: Miljön.

Under kongressen ska vi också fortsätta att utveckla det gröna folkhemmet. Vi har ett ansvar att lämna över en värld i bättre skick än den vi ärvde till våra barn och barnbarn. Just nu är utvecklingen allt annat än hållbar.

Ändå finns de tekniska lösningarna. Jag är övertygad om att det land som driver en målmedveten politik, som fasar ut miljöfarlig energiproduktion och stimulerar framväxten av förnybara energikällor kommer att göra stora vinster. Då blir man först med att ha de nya lösningarna.

Miljöteknikbranschen växer snabbt. När tillverkning och produktion byggs ut skapas nya jobb – så kombineras tillväxt med möjligheten att sprida ny, ren teknik och moderna metoder över världen. Under kongressen hoppas jag att mitt parti ska lägga fast målet att bryta Sveriges oljeberoende till år 2020.

Partikongressen blir en upptakt till valåret. Vi socialdemokrater kan möta väljarna med stolthet och optimism. Vi kan redovisa vad vi har gjort och berätta vad vi tänker göra - för jobb och trygghet, välfärd och miljö.

Vi vill möta framtiden i sammanhållning och solidaritet. Alla ska med, inte bara några. Tillsammans blir vi starkare.

Göran Persson (Statsminister)