Fukushima läcker radioaktivt vatten

avIda Gustafsson

1 av 4
Stora vattencisterner med radioaktivt vatten vid kärnkraftverket i Fukushima.

Kärnkraftverket Fukushima kantas fortfarande av problem sedan tsunamin 2011.

Kraftbolaget medger att 300 ton radioaktivt vatten läcker ut i havet – varje dag.

– Detta är en extremt allvarlig situation som vi måste hantera, säger Masayuki Ono, chef vid Tokyos elkraftbolag, Tepco.

Situationen med det läckande vattnet har klassats som nödsituation. Japanska myndigheter kräver en lösning på problemet så snart det är möjligt, rapporterar CNN.

– Det för närvarande verklighet att radioaktivt vatten läcker ut vid kusten utan att vi kan kontrollera det, säger Masayuki Ono till CNN.

Enligt Reuters läcker 300 ton radioaktivt vatten ut i havet varje dag. Enligt japanska myndigheternas uträkning kommer det att ta över 40 år och kosta över 72 miljarder kronor att få stopp på läckan.

Varnat i ett år

Tre av Fukushimas reaktorer drabbades av härdsmältan 2011 som skapade den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl 1986. Och i ett års tid har forskare larmat om att kärnkraftverket tycks läcka radioaktivt vatten, kusten utanför kärnkraftverket har förhöjda strålningsnivåer.

Kraftbolaget medgav, för första gången, i juli att radioaktivt vatten läckt ut i havet. Deras egna mätningar har funnit höga halter av radioaktiva reaktorbiprodukterna tritium, cesium-137 och strontium-90 i testbrunnar och i hamnen utanför Fukushima. Vid mätningar i en brunn har det konstaterats en strålning på 500 000 becquerel per liter vatten. Den för Japan tillåtna nivån för radioaktivitet i vatten ligger på 300 becquerel per liter.

Bolaget har byggt en underjordisk barriär för att förhindra att radioaktivt grundvatten läcker ut i havet, men problemet bedöms vara svårlöst.

– Vi tror att vi i stort sett har isolerat förflyttningen av det kontaminerade vattnet, men det finns en risk för att överflödigt vatten kommer att kunna ta sig runt barriären, säger Masayuki Ono.

Tusentals ton

Ända sedan tsunamin slog till mot Fukushima har kraftbolaget bekämpat stora mängder av radioaktivt vatten som dränkte kärnkraftverket. Det nuvarande problemet handlar om vad som ska göras med det grundvatten som sipprar in genom den förstörda grunden på reaktorsbyggnaderna. Och sedan rinner ut igen kontaminerade med radioaktiva ämnen. Att laga grunden är omöjligt på grund av strålningsnivåerna. I stället pumpas tusentals ton radioaktivt vatten pumpas upp varje dag, skriver BBC.

– Resultatet är att bolaget måste förvara det radioaktiva vattnet i stora tankar som byggts runt om kärnkraftverket. Det är en nödlösning, men det funkar inte på lång sikt, säger Michael Friedlander, en före detta kärnkraftsoperatör och ingenjör till CNN.