Ditt klotter kan avslöja dig

avAnna Mi Skoog

Publicerad:

Sitter du och väntar i telefonkö, eller lyssnar på en tråkig föreläsning med pennan i handen? Då är det lätt hänt att du tanklöst börjar klottra på papperet du har framför dig.

Men vad du väljer att klottra avslöjar dig. Det menar i alla fall den brittiska handstilanalytikern Ruth Rostron.

– Det är när vi är halvt omedvetna om vad vi klottrar som vårt inre visar sig på papperet, säger hon till Daily Mails nätupplaga.

Ruth Rostron, som också är vice ordförande i Brittiska Institutet för Grafologer, menar att man utifrån en persons sätt att klottra kan utläsa en hel del om personlighet och sinnesstämning.

Det handlar både om vad man klottrar och på vilket sätt man gör det.

Många av oss tenderar att klottra samma saker återkommande. Känslostyrda människor som söker harmoni och strävar efter uppskattning tenderar att använda runda former och kurviga linjer. Jordnära praktiska typer tenderar att använda räta linjer och fyrkanter, menar hon.

”Symboler är individuella”

Den svenska psykoterapeuten och bildterapeuten Annika Alm håller med om att spontana och omedvetna bilder kan säga mycket om vem man är.

Men hon menar att tolkningarna inte går att generalisera.

– Vi är så olika. Symboler kan ha väldigt olika betydelser för oss. Man kan utgå från generella symboltolkningar men man måste alltid fråga sig om de stämmer för en själv, förklarar hon.

”Får fatt i omedvetna känslor”
I sin egen verksamhet möter hon människor som genom att måla kan få fatt i känslor och minnen som de annars inte vill kännas vid.

– De kan vara lättare att bearbeta när man får dem på bild. Och man kan måla även det som inte är tillåtet att prata om, förklarar hon.

Bildskapandet har också en annan viktig funktion.

– Alla mår bra av att måla och klottra. Och det behöver inte bli vackert, säger hon.

Publicerad: