Omdefiniera mannen – innan det är för sent

Mannen är utrotninghotad. Om vi inte omdefinierar vad det innebär att vara man kommer det snart inte finnas några män kvar på den här planeten. Tekniken har nämligen kommit så långt att kvinnor snart kan föröka sig själva och vad ska de då med oss till?

 

Häromveckan gjorde kinesiska forskare de första framgångsrika försöken att få honmöss att föröka sig själva. Det enda som krävdes var att nedgradera dna:t i en honas celler för att simulera en hane och införa dem i en annan hona. Att göra det motsatta skulle däremot vara alldeles för dyrt, meddelade forskarna, att uppgradera en hanes dna till en honas nivå är alldeles för komplicerat och tidskrävande.

Foto: COLOURBOX

 

Kanske är det därför alla djurarter som på naturlig väg utvecklat så kallad partenogenes, förmågan att föröka sig utan två kön, har behållit honorna och utrotat hanarna. Vissa biarter har gjort det, myror, fiskar, ormar. De både förökar sig snabbare och lever längre.

Det enda de arterna verkar ha förlorat är förmågan att skydda sig mot rovdjur, eftersom honorna inte är lika aggressiva och riskbenägna.

 

Vad skulle mänskligheten förlora om männen utrotades? Förmodligen samma egenskaper. Men vilka rovdjur har vi att skydda oss mot, annat än varandra? Den vetenskapliga tidskriften American Journal of Bioethics publicerade ett specialnummer där forskarna diskuterade om det mänskliga släktet rentav har ett moraliskt ansvar gentemot sig självt att föröka sig utan män. Vi män är ju ett slöseri med resurser, vi är krångligare att framställa och dör tidigare, däremellan är vi både mer sjuka och krävande.

 

När jag läste det där insåg jag att nästan allt vi förknippar med män numera har att göra med att vara sjuk eller resurskrävande. Våra bidrag till mänskligheten är mancolds (ja, det finns faktiskt vetenskapligt belagt i en metastudie i British Journal of Medicine att vi klena män blir sjukare än kvinnor när vi är förkylda), manspremier (som enligt OECD:s EU-statistik ger män i genomsnitt 19 procent högre lön för samma arbete), manspreading som stjäl allt utrymme i kollektivtrafiken, mansplaining som stjäl syret i
alla konversationer, killgissningar i stället för underbyggda beslut och att göra killräckligt i stället för tillräckligt.

Vi måste hitta nya ord för vad män kan bidra med, innan det är försent! Några förslag:

I stället för mansplaining – manlistening! Män har relativt större öron än kvinnor, de borde vara perfekta att lyssna med.
I stället för manspreading – mancleaning! Studier visar att män är mer fixerade vid detaljer än kvinnor, det borde vara perfekt för att se smulor och dammtussar medan kvinnorna ansvarar för de stora frågorna.
I stället för killgissa – killkånka! Män kan inte bli gravida, men vi kan ta ansvaret för att bära barnen med våra relativt större biceps efter att kvinnorna burit dem i magen.
I stället för killräckligt – killhjärtligt! Män har 50 procent större hjärtan än kvinnor, låt oss använda dem till att visa mer kärlek!

Tyck till, se fler förslag och dela dina egna tips på min Instagram!

avMicael Dahlen