Gör plats – bilen är tyst, säker och ren

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Att bygga städer för gång- och kollektivtrafik är att vrida stadsutvecklingen tillbaka till en svunnen tid

Bilen har framtiden för sig i Sverige. De blir tystare, säkrare, renare - och allt mer populära. Men lokala beslutsfattare och planerare verkar ha en annan bild av verkligheten. De hänger inte med i utvecklingen, menar Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas från Kungliga Automobil Klubben (KAK).

DEBATT. Bilen har framtiden för sig i Sverige. Försäljningen av nya bilar slår rekord och kvinnors bilägande ökar snabbare än männens. Intresset för att ta körkort växer också och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkert att förstärka utvecklingen. Samtidigt blir bilarna tystare, säkrare och renare. Lokala beslutsfattare och planerare verkar dock ha en annan bild av verkligheten.

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har varit i kontakt med ett antal kommuner i Sverige i syfte att skaffa oss kunskap om hur man planerar för den växande bilismen. Av de som svarat säger majoriteten att man inte planerar för att möta den faktiska utvecklingen, utan snarare utifrån en tänkt sådan.

Exemplen kan göras många.

Uppsala kommun ser det växande antalet bilar ensidigt som om ett problem. Ny teknik är inte någon lösning, då bilen per definition både är en säkerhetsrisk mot andra trafikanter och tar plats i stadsrummet.

Man jobbar med att ”försöka hindra bilresan innan den har börjat”.

Göteborgs stad räknar med att biltrafiken kommer att minska med 25 procent när väl kollektivtrafiken, cykelvägar och gångstråk är utvecklade, trots att utvecklingen nu går i motsatt riktning.

Örebro kommun säger att minskat behov av bilen ska vara fokus. Mobilitet och resande är inget mål i sig, målet är i stället att man ska kunna nå ”allt” till fots. Ett mycket märkligt synsätt då moderna städer bygger på mobilitet och resande, till skillnad från äldre tiders städer som präglades av gångtrafik och då kunde inte städerna växa till mer än ungefär 30 000 invånare.

Men det är inte bara den faktiska utvecklingen som talar emot kommunernas synsätt, utan även svenska folkets uppfattning. KAK har låtit göra en Skop-undersökning där frågan löd ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?”

Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet.

Vi ställde även frågan: ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?”, vilket gav samma utfall. Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket får ses som anmärkningsvärt.

Det ligger en stor risk i att politiker och beslutsfattare inte ser till verkligheten vid investeringar i framtidens infrastruktur.

Att bara bygga städerna för gång- och kollektivtrafik är att vrida stadsutvecklingen tillbaka till en svunnen tid.

Om bilen stängs ute innebär det att människor i förorterna hindras att ta sig in till de centrala delarna som då blir exklusiva ”gated communities” för dem som har råd att bo där. De som bor utanför kommer att bli tvingade att uträtta alla inköp i förorter och externa centra. Sannolikt kommer kvalificerad service och många tjänsteföretag att flytta ut också och stadskärnornas potential utnyttjas inte. Resulterat riskerar att bli än mer segregerade städer.

Vad som istället behövs är städer där alla trafikslag samsas. Vi är alla trafikanter och ibland går vi, ibland kör vi och ibland cyklar vi eller åker kollektivt.

För många fungerar det ibland utmärkt att gå, men senare kräver livspusslet bilen. Det tycks finnas ett stort glapp mellan de kommunala tjänstemännens och politikernas synsätt och vanliga människors sätt att leva.

Planering av infrastruktur kräver långsiktighet. Fokus bör ligga på hur människors mobilitet ska underlättas och då behövs alla trafikslag. Så måste en modern syn på rörlighet se ut. Det är dags för Sveriges kommunala politiker och tjänstemän att tänka om.

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK

Läs repliken från Alexander Ståhle, KTH: Marknaden vill inte ha bilstaden

Läs slutrepliken från KAK-debattörerna: Gator behövs också för bilar och bussar

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Bilism

Trafik