Så ska vi få kriminella i Uppsala att hoppa av

Mittenstyret: Femdubblar kommunens avhopparverksamhet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inga fler unga ska rekryteras till de kriminella gängen i Uppsala. Men vi måste också se till att den är redo att lämna kriminaliteten får stöd att göra det. Därför femdubblar vi nu kommunens avhopparverksamhet, skriver Erik Pelling och Asal Gohari.
Foto: Per-Olof Sännås
Inga fler unga ska rekryteras till de kriminella gängen i Uppsala. Men vi måste också se till att den är redo att lämna kriminaliteten får stöd att göra det. Därför femdubblar vi nu kommunens avhopparverksamhet, skriver Erik Pelling och Asal Gohari.

DEBATT

DEBATT. Du som bor i Uppsala ska känna dig trygg. I ditt bostadsområde, i city, i hela kommunen. Det är vår högsta prioritet. Vi menar allvar när vi säger att gängkriminaliteten i Uppsala ska krossas.

Därför femdubblar vi nu kommunens avhopparverksamhet. Inga fler barn och unga ska rekryteras till de kriminella gängen. Men vi måste också se till att den som redan befinner sig i kriminalitet och är redo att lämna får stöd att göra det. Vi har lagt fem miljoner i Mittenstyrets budget för 2021 på att fler ska lämna kriminaliteten.

I praktiken innebär detta en helt ny avhopparverksamhet. Sedan tidigare har vi sociala insatsgrupper (SIG) som tillsammans med polisen arbetar förebyggande och uppsökande med personer som riskerar att hamna i kriminalitet. Målgruppen för det arbetet har varit personer mellan 16 och 20 år. Vi utökar nu våra insatser till åldersgruppen 21 till 29 år, eftersom vi har sett att man i den åldern är mer motiverad att lämna kriminaliteten. Avhopparverksamheten sätter igång under våren med fler medarbetare och ett utökat uppdrag.

Den som väljer att lämna en kriminell livsstil och söka hjälp gör det ofta i en akut situation då det kan finnas en hotbild. Förtroendet för myndigheter är ofta obefintligt. Många har missbruksproblem, psykisk ohälsa och ekonomiska skulder.

Då måste det vara enkelt att hitta en väg in i kommunen och hamna rätt. Det handlar ofta om ett kort tidsfönster innan motivationen kan försvinna. 

Vi ska inte dalta med grovt kriminella. De ska betala för sina brott. Men om vi ska lyckas öka tryggheten i Uppsala måste vi se till att fler lämnar gängen, samtidigt som vi stoppar nyrekryteringen. Kommunen har en viktig roll i att stötta polisen för att nå ut till dessa personer. Vi ska ta vårt ansvar för att de kriminella gängen förlorar mark.

Sedan vi tog över makten i Uppsala kommun 2014 har vi växlat upp kommunens trygghetsarbete rejält. Vi har satt trygghet högst på agendan, fördjupat samarbetet med polisen, infört kommunala ordningsvakter och stärkt det förebyggande arbetet. Vi har också växlat upp arbetet för att kriminella inte ska kunna sko sig på vår välfärd. För att bara nämna några exempel.

Det gör skillnad. 2020 minskade anmälan av våldsbrott i Uppsala. Men vi är långt ifrån i mål.

Att öka tryggheten kommer kräva uthållighet och samarbete. Hela samhället måste hjälpas åt. Näringslivet, polisen, kommunen, civilsamhället – alla har en viktig roll att spela. Och vi måste fortsätta prioritera trygghetsfrågan, även när andra frågor seglar upp på dagordningen.

De kriminella nätverken ska stoppas. Vi ska vara kompromisslösa mot gängen, bryta nyrekryteringen genom tidiga förebyggande insatser och vi ska se till så att inte en skattekrona går till kriminella verksamheter. Det är vårt löfte till Uppsalaborna.


Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala (S)
Asal Gohari, socialnämndens ordförande i Uppsala (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE