Bankerna tar inte ansvar för stopp

avStefan Hesserud Persson

Foto: Johnér
Banker likställer ofta driftstopp med force majeure.

Banker frånsäger sig ansvar när deras internettjänster drabbas av störningar och stopp. Det menar Konsumentverket, som granskat villkoren för sex stora bolag.

– Man bör kunna kräva banken på ersättning, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket.

Svenska banker är flitiga på att friskriva sig från ansvar när deras internettjänster ligger nere på grund av störningar. Det visar Konsumentverkets granskning av sex stora bolag.

Som kund har man inte mycket att säga till om.

Skyller på force majeure

I många fall ger villkoren intryck av att alla störningar och stopp beror på oförutsedda händelser som inte går att förebygga, så kallad force majeure.

– Man kan som kund drabbas av kostnader på grund av att man inte kunnat använda internetbanken eller sitt kort. Men som merparten av villkoren är skrivna idag har man inte möjlighet att kräva banken på skadestånd, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket.

– Det går inte att kategorisera alla händelser som force majeure. Man måste titta från fall till fall, tillägger han.

Vilka krav borde man som konsument kunna ställa på banken?

– Om banken varit oaktsam eller vårdslös menar vi att man som kund bör kunna kräva banken på ersättning, om man kan visa att ens skada beror på en driftstörning, säger Erik Fröcklin.

Banken har ibland bevisbördan

Konsumentverket har även granskat depåavtal och villkor för handel med värdepapper. Här framgår det inte alltid tydligt att det är banken, och inte konsumenten, som har bevisbördan i samband med driftstörningar – så kallat presumtionsansvar.

– Förmodligen är det få konsumenter som känner till att det är banken som har bevisbördan. Då finns det risk att konsumenterna låter bli att framföra krav på skadestånd eftersom de felaktigt tror att de måste bevisa att banken agerat vårdslöst, säger Otto Johansson Hansson, jurist på Konsumentverket.

De vill att bankerna nu ser över sina villkor.

– Annars kan det i framtiden bli aktuellt att inleda tillsynsärenden, säger Erik Fröcklin.

ARTIKELN HANDLAR OM