Skolors arbete i coronatider inspekteras

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Från klassrum till vardagsrum. Skolinspektionen följer upp hur skolorna får distansundervisningen att fungera. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery
Från klassrum till vardagsrum. Skolinspektionen följer upp hur skolorna får distansundervisningen att fungera. Arkivbild.

Alla skolor har fått anpassa arbetet efter coronapandemin. Men hur väl fungerar det? Får eleverna den undervisning och det stöd de har rätt till?

Efter påsk inleder Skolinspektionen granskningar av skolväsendet i kristid.

– Det är en alldeles speciell situation, med en väldigt snabb händelseutveckling och konsekvenser som är svåra att överblicka. Det är en situation som ingen har kunnat förutse och öva på, säger myndighetens generaldirektör Helén Ängmo.

Smittläget ledde till att gymnasieskolorna snabbt fick ställa om till distansundervisning, något som aldrig har testats i så stor skala förut. Nu ska Skolinspektionen följa upp hur det fungerar.

– Arbetet inleds efter påsk. Vi ska kartlägga och ställa frågor om sådant vi vet kan vara utmaningar, som hur elever får särskilt stöd och hur elever får den undervisningstid de ska ha. Förhoppningsvis ska vi också kunna sprida goda exempel, säger Helén Ängmo och tillägger:

– Det som är viktigt för oss är att krisen inte slår ännu hårdare mot de elever som även annars behöver extra stöd för att klara studierna och få sina betyg.

Distansinspektion

I tider av social distansering görs inspektionerna inte på plats utan via telefonsamtal och skype-intervjuer med huvudmän, rektorer, lärare och elever.

– Får vi signaler om att något inte fungerar kan vi göra en riktad tillsyn och om något är mycket allvarligt så kan vi även göra platsbesök, säger Helén Ängmo.

TT: Med tanke på det pressade läget, ser du en risk för att era inspektioner uppfattas som provocerande?

– Det gäller ju för oss att jobba välavvägt. Vi har givit skolorna rådrum för att ställa om, men vårt uppdrag gäller även i kristid. Vi ska ju värna elevernas rätt men vi kommer att ta hänsyn till att det är extraordinär situation.

Hemma och sjuk

Frånvaro, på grund av befarad eller konstaterad sjukdom, har försvårat situationen för både grund- och gymnasieskolan Är halva klassen, eller halva lärarlaget, frånvarande blir det självklart svårt att hålla kvalitet och tempo.

– Eleverna ska ju även i den här situationen få en godtagbar utbildning. Det blir vår roll att kontrollera det. Och blir det tillräckligt krisartat på flera skolor är det viktigt att vi lyfter det till regeringen, säger Hélen Ängmo.

TT: I vilken utsträckning kommer skolor att behöva använda en del av det planerade sommarlovet?

– Det är en av de saker vi kommer att fråga om, hur skolorna planerat att ta igen förlorad tid, säger Ängmo.

Publicerad:

LÄS VIDARE