Ensamma äldre ringer 112 bara för att prata

Debattörerna: Viruset dödar – men det gör ensamhet också

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Viruset dödar – men det gör ensamhet också. Allt fler äldre ringer larmnumret 112 bara för att få prata med en annan människa. Det är hjärtskärande, skriver Christina Tallberg och Maria Khorsand.
Foto: GETTY
Viruset dödar – men det gör ensamhet också. Allt fler äldre ringer larmnumret 112 bara för att få prata med en annan människa. Det är hjärtskärande, skriver Christina Tallberg och Maria Khorsand.

DEBATT

DEBATT. Coronaviruset slår brett mot samhället. På bara några veckor ser Sverige helt annorlunda ut. Gatorna är tomma, de som kan arbetar hemifrån och tiotusentals människor har blivit permitterade.

Värst slår det mot äldre – i dubbel bemärkelse. För det första är det äldre som blir sjukast och löper störst risk att avlida till följd av sjukdomen. Nästan alla som dött av Covid-19 i Sverige har varit över 70 år.

För det andra drabbas äldre av de välmenande och nödvändiga åtgärderna för att dämpa smittspridningen. För att skydda äldre och andra riskgrupper måste de minimera sina sociala kontakter. Regeringen har till och med beslutat om besöksförbud på äldreboenden.

Många äldre sitter helt isolerade. Den ofrivilliga ensamheten är plågsam och ett hot mot hälsan.

Ofrivillig ensamhet var redan före corona ett av de största hälsoproblemen i Sverige, framför allt bland äldre. SCB räknar med att 300 000 personer är socialt isolerade. Mer än var tionde person över 75 levde ensam och träffade bara anhöriga eller vänner några gånger i månaden, före viruset och isoleringen.

Ensamhet beräknas vara dubbelt så farligt som fetma och kan kopplas till hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. Detta är ett allvarligt problem som coronaisoleringen gjort akut.

En lösning är civilt engagemang. Omedelbart när äldre uppmanades att hålla sig hemma för att inte riskera att smittas startade olika initiativ för att hjälpa dem som isolerats. Människor delade ut lappar till sina grannar och erbjöd sig att handla åt dem och lämna varorna utanför dörren.

PRO:s medlemmar har uppmanats att engagera sig i varandra och hålla kontakten via telefon. Det är genuint fina initiativ som löste ett akut problem, men förmådde inte lösa ensamhetens gissel.

En annan lösning är teknik. När viruset slog till började tiotusentals människor plötsligt att arbeta hemifrån. I stället för att mötas i samma rum kopplar man upp sig till videosamtal. och fortsätter att arbeta ungefär som tidigare.

Det fungerar också för äldre, som har tillgång till internet, att hålla kontakten med vänner när gemensamma aktiviteter och fysiska möten inte är möjliga.

Att kunna se sina nära och kära på en skärm är inte som att sitta i samma rum, men det är väsentligt bättre än ingenting.

Det är viktigt – verkligen viktigt – att äldre får teknisk hjälp av hemtjänstpersonal och andra medarbetare inom äldreomsorgen för att använda moderna tekniska verktyg.

Det var sant redan före coronaviruset, många äldre bor långt ifrån barn och barnbarn och skulle kunna leva bättre, mindre ensamma liv om de fick hjälp med tekniken.

Ensamheten kan bli så svår att äldre ringer larmnumret 112 eller krisinformationsnumret 11313 bara för att få prata med en annan människa. Det är hjärtskärande.

Det får också konsekvenser för larmoperatörer som inte vill lämna ensamma människor i sticket, men som måste prioritera samtal från människor i akut nöd.

Operatörerna på 112 kan förmedla samtal till jourhavande präst. Dit kan man ringa när man känner sig rädd, orolig eller bara vill prata med någon.

Den möjligheten har funnits i decennier, men vi kan se att samtalen har ökat med 30 procent jämfört med vad som är normalt. Jourhavande präst har ökat sin tillgänglighet för att ta hand om de ökande antalet samtal.

Coronaviruset ställer samhället inför många svårlösta problem. Ensamheten behöver inte vara en av dem. Låt oss ställa upp för varandra.

Kan vi inte komma överens om att ringa våra äldre släktingar lite oftare den här tiden, och kan vi inte komma överens om att ge vård- och omsorgspersonal den kunskap och tid som behövs för att de ska kunna hjälpa äldre med tekniken?

Viruset dödar, men det gör faktiskt ensamhet också. Låt oss hjälpas åt att använda de botemedel som finns.


Christina Tallberg, ordförande, PRO
Maria Khorsand, vd, SOS Alarm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE