Våldet reduceras till att bli en del av en tvist

Slutreplik från Maria Robsahm om vårdnadstvister i domstol

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dagens system för vårdnad och umgänge osynliggörs våld inom familjen, skriver Maria Robsahm.
I dagens system för vårdnad och umgänge osynliggörs våld inom familjen, skriver Maria Robsahm.

SLUTREPLIK. Jag tror faktiskt att det inte finns någon i dag som skulle förneka att det förekommer våld inom familjer i Sverige. Detta faktum borde vara utgångspunkten för alla.

Det centrala första steget är därför att på allvar inse att det förekommer våld inom familjer. 

Tyvärr är det så i dag att vi inte har några säkra uppgifter på hur omfattande detta problem är i samband med att föräldrar separerar.

Det vi har är siffror på hur många vårdnadstvister som avgörs i domstol (6 324 år 2016). Men följande har vi ingen samlad offentlig statistik om:

1. Hur många tusen barn handlar det om?
2. I hur många fall har det tidigare förekommit orosanmälan?
3. I hur många fall har det förekommit (påståenden om) våld mot barn eller förälder?

Vi måste få dessa fakta. Regeringen bör ge SCB detta uppdrag.

I dagens system för vårdnad och umgänge osynliggörs detta våld. Bris och Rädda Barnen redovisar hur barn upplever att det våld de lever i osynliggörs. Deras besvikelse på vuxenvärlden är smärtsam läsning.

Att dessa barn finns vet vi. Oavsett hur många de är så borde det vara en självklarhet att separat utreda om våld har förekommit och hur detta våld i så fall har påverkat barnen.

I dagens system reduceras våldet till en del av en tvist. Men våld kan aldrig betraktas som en tvist. Där finns alltid förövare och brottsoffer.

Det finns redan mycket bra förslag på hur de bästa strukturerna kan utformas – bland annat i remissvaren till SOU 2017:6 från SKL och Rädda Barnen. Av respekt för dessa utsatta barn behövs bland annat självständiga och professionellt utförda riskbedömningar. 

Vi har ett system med allvarliga brister. Statsmaktens ambition har varit tydlig – antalet vårdnadstvister i domstol bör minska. Men en sådan ambition kan naturligtvis inte vara det enda viktiga.

Det finns omfattande forskning som visar att våld i familjen förvärras i samband med en separation och att i flertalet fall där en man utövar våld mot den kvinna han har (haft) en relation till så finns det barn. Dessa barn måste prioriteras.


Maria Robsahm, debattör och journalist 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här:

Publicerad:

LÄS VIDARE