Sjätteklassare saknar simkunskaper

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. Fem procent av sjätteklassarna når inte upp till skolans simkunnighetskrav, visar en ny rapport.

– Att kunna simma är en fråga om liv eller död. Det finns 4 500 elever för mycket som inte kan simma, säger Lars Åke Bäckman på Skolverket.

En rapport från Skolverket visar att var tjugonde elev i sjätte klass inte klarar av att simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, vilket är kraven för simkunnighet i grundskolans kursplan för idrott och hälsa.

Totalt rör det sig om 4 500 elever utan tillräckliga kunskaper.

– Många lärare anser att man inte har tid för undervisningen. Skolorna behöver se över hur det är med måluppfyllelsen och se på vilket sätt man kan utöka undervisningen, säger Lars Åke Bäckman, som är undervisningsråd på Skolverket.

Enligt Lars Åke Bäckman handlar det inte bara om resurser - många lärare säger också att de behöver utveckla sina undervisningsmetoder.

– Det finns en del lärare som lyfter fram att de skulle behöva mer kunskaper för att undervisa elever som inte har någon vattenvana alls. En del elever kommer in senare i skolgången, kanske från andra länder där vatten inte är en naturlig del av omgivningen.

I rapporten framgår att tillgången på simhallar är dålig, och att de som finns många gånger ligger långt från skolorna.

TT

Publicerad: