DO sparkas

Av: Jessica Balksjö, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringen har beslutat ersätta Katri Linna

Tidigare Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna får sluta.

Regeringen har beslutat att ersätta henne.

– Vi behöver en nystart inom DO, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden och tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, har utsetts till vikarierande DO, skriver TT.

Katri Linna omplaceras omgående till sin nya tjänst som går ut på att ta fram en vitbok om de övergrepp som svenska romer drabbats av under 1900-talet.

Integrationsministern kallade i dag till en pressträff för att kommentera beskedet.

– Att tillsätta en ny ledning är en del av en nystart. Vi måste prioritera ärendebalansen, sa han.

Varför får Katri Linna sluta?

– Vi har kommit fram till att DO behöver en nystart och vi tror att det behövs en ny ledning för att göra det på västa sätt.

Ansökningsprocessen kommer att vara öppen och Ullenhag vill inte precisera några önskade egenskaper för den nya DO. Exakt vad som gjort att omflyttningen kommer nu vill han inte gå in på.

– Vi tror att man inte alltid ska lägga tid på att titta bakåt. Nu ser vi framåt.

Departementet ska nu göra en genomlysning av DO och vad som behövs för att förbättra arbetssituationen och effektiviteten.

Har fått kritik

Katri Linna har tidigare utsetts till en av de sämsta cheferna i Sverige. DO som myndighet har kritiserats efter att personalundersökningar visat att ett 90-tal anställda känner sig ledsna eller nedstämda på jobbet.

Fackförbundstidningen ST Press skrev i december om en medarbetarenkät som visade att mer än var fjärde av de anställda vid DO ofta känner sig ledsna eller nedstämda på grund av jobbet.

Får inte stöd

Mer än var tredje uppgav att de sällan eller aldrig får stöd eller hjälp av sin närmaste chef.

Nio av totalt 85 anställda svarade ja på frågan om de blivit utsatta för trakasserier på grund av kön eller någon annan diskrimineringsgrund på jobbet. Fyra personer uppgav att de blivit utsatta för trakasserier av sin chef.

Sedan fyra myndigheter slogs samman till en myndighet – diskrimineringsombudsmannen – vittnar medarbetare om en arbetsplats i djup kris, skriver ST Press som har intervjuat flera anställda.

”Sjaskigt”

– Det är egentligen Linna som inte fungerar. Jag tror inte att någon förstår vad hon vill. Vi har en väldigt dålig psykosocial arbetsmiljö och det är helt och hållet ett ledningsproblem, säger en anställd till tidningen.

En anställd säger att "Katri Linna delar ofta ut kritik för hela gruppen".

– Det känns så sjaskigt, vi ska ju arbeta mot kränkningar. Myndigheten är i totalt förfall och miljoner flödar ut till konsulter, säger en annan anställd.

Publicerad: