Vi har inte bara en svensk värdegrund

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Carlito slutreplik: Jag står på mångfaldens och jämlikhetens sida – hoppas du gör det också

Vi är alla en del av Sverige och måste därför sluta exkludera människor genom att kategorisera delar av samhället som främmande. Du frågade mig vilken sida jag står på, Andreas Norlén. Jag står på mångfaldens och jämlikhetens sida, skriver artisten Carlito i en slutreplik.
Vi är alla en del av Sverige och måste därför sluta exkludera människor genom att kategorisera delar av samhället som främmande. Du frågade mig vilken sida jag står på, Andreas Norlén. Jag står på mångfaldens och jämlikhetens sida, skriver artisten Carlito i en slutreplik.

SLUTREPLIK. Låt mig börja med att poängtera att våra värdegrunder skiljer sig åt Andreas Norlén. Det finns inte enbart en värdegrund i Sverige, det finns minst hundra. Detta är vad som kallas för mångfald eller pluralism och är en ut av demokratins hörnpelare.

Så vitt jag vet kallas stater med endast en värdegrund för totalitära.

I Sverige har vi bland annat Jehovas vittnen, muslimer, islamister, kristna sekter, satanister, socialister, anarkister, rojalister, fascister, kapitalister, demokratihatare, demokratiälskare, feminister, manschauvinister och tyvärr även en stor del rasister och nazister. Värdegrunder som många gånger går stick i stäv med varandra och anses vara oförenliga.

Alla får dock vara en del av den svenska gemenskapen så länge de håller sig till svensk lagstiftning. Tillsammans utgör alla dessa grupper Sveriges befolkning och är således även en del av den svenska kulturen.

Med andra ord är alla värderingar och normer som existerar i Sverige svenska. De är däremot inte nödvändigtvis exklusiva för Sverige eller västvärlden och kan med stor sannolikhet även hittas i andra delar av världen.

Nu vet jag att det finns vissa politiker och människor på högerkanten som endast uppskattar mångfald på deras tallrik eller i ett muséum. Och i vissa fall inte ens då.

Dessa människor drömmer om ett Sverige som aldrig har funnits. Ett Sverige som är kulturellt homogent och per automatik även etniskt exkluderande.

Samers kultur har till exempel aldrig varit inkluderad i deras definition av den svenska identiteten. Ett Sverige där alla hyser samma politiska och religiösa (sekulära) åsikter, har samma syn på könsroller och könsrelationer, gillar lika, klär sig och beter sig lika. Dessa människor har en syn på kultur som är kulturrasistisk.

Kulturrasismen ser kultur som något homogent, oföränderligt, och specifikt för en viss etnisk folkgrupp. Kultur förknippas med ursprung och tillhör man en viss etnicitet så förväntas man ha en gemensam värdegrund som är specifik för den folkgruppen.

De som har en rasistisk syn på kultur fokuserar på skillnader och talar om ”kulturkrockar” eftersom de anser att vissa kulturer är så väsentligt annorlunda varandra att det knappt går att samleva utan en assimilering av den avvikande minoritetskulturen.

De anser även att vissa kulturer (den egna) har ett större kulturellt värde än andra och rangordnar olika kulturer efter en västerländsk måttstock.

Kulturrasismen är en uppdaterad rasism. En 2.0-version där biologiska förklaringar av folkgruppers olikheter har ersatts med kulturella. Enligt Nationalencyklopedin så används kulturrasismen för att ”beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetsgrupper”.

Kultur går dock inte att förklara på detta förenklade sätt. Kultur är något som är i ständig förändring och påverkan av yttre influenser. Kultur är aldrig homogent och alla kulturer har under hela mänsklighetens historia lånat komponenter från varandra. Antingen genom folkvandring, krig eller handel etcetera.

Alla kulturer har således gemensamma drag och värderingar med gemensamt ursprung. Andreas, du får ursäkta lektionen i kulturrasismens logik men jag kände att den var på sin plats.

Jag menar inte att du nödvändigtvis är en kulturrasist men du använder dig av ett kulturrasistiskt resonemang. Att kasta sten på polisen eller att vara kriminell är varken svenskt eller osvenskt. Social oro och kriminalitet bland vissa marginaliserade grupper kännetecknar ett ojämlikt samhälle med skev resursfördelning mellan människor av olika klass och etnicitet.

Sverige och västvärlden har inte patent på jämställdhet och demokrati och är precis som andra delar av världen även ett patriarkalt och rasistiskt land.

Vi är alla en del av Sverige och måste därför sluta exkludera människor genom att kategorisera delar av samhället som främmande. Du frågade mig vilken sida jag står på. Jag står på mångfaldens och jämlikhetens sida och det hoppas jag även att du gör. 

Carlito, artist

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer:

Andreas Norléns debattartikel: Vi måste våga prata om svenska normer

Reaktionen från Carlito: Att bränna asylhem - är det svensk norm?

Och repliken från Norlén: Carlito, du hånar svenska värderingar

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN