Vårdcentralen erkänner att man gjort fel

Av: Susanna Nygren

Publicerad:

Efter Elliot Gustavssons bortgång har vårdcentralen Närhälsan på Sannegården anmält sig själva – enligt Lex-Maria – till Ivo, inspektionen för vård och omsorg.

I anmälan erkänner man att Elliot utsatts för allvarlig undvikbar vårdskada.

När Elliot gått bort ringer hans pappa Johan Gustavsson till vårdcentralen och berättar att sonen är död. Efter det anmälde ledningen för vårdcentralen händelsen själva till Ivo, inspektionen för vård och omsorg.

I anmälan erkänner man att patienten utsatts för allvarlig undvikbar vårdskada. Vårdcentralens ledning har funnit brister inom tre områden:

Kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare var bristfällig.

Läkare lutade sig för mycket på tidigare satt diagnos.

Denne hade också bristande insikt i att detta var en allvarlig åkomma som behövde utredas skyndsamt.

Man redovisar också ett antal åtgärder som införts för att något liknande inte ska inträffa igen.

Bland annat poängterar man vikten av god kommunikation och kritiskt tänkande. Dessutom att en läkare måste ompröva sin ursprungsdiagnos om någon söker upprepade gånger med diffusa symptom.

Elliot Gustavsson, 18, dog av cancer efter att ha skickats hem från vårdcentralen.
Foto: PRIVAT
Elliot Gustavsson, 18, dog av cancer efter att ha skickats hem från vårdcentralen.

Läkaren jobbar kvar

Trots den interna kritiken mot läkaren jobbar denne fortfarande kvar. Det beskedet lämnar vårdcentralchefen Annika Robinsson.

– Ja det gör hen, säger hon.

Du har fullt förtroende för denne läkare?

– Ja, det har jag.

Vad tänker du om att pojken avled i cancer som ni missade?

– Jag kommer inte lämna några kommentarer om några enskilda ärenden.

Varför gjorde ni en lex-Maria?

– Vi anmäler alltid i vårt kontrollsystem om det är något som vi tycker är avvikande.

Vad har ni vidtagit för åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen?

– Jag vill inte kommentera det.

Men det är ju intressant att höra vad ni har för förbättringspotential.

– Vi vill ju aldrig att det ska inträffa några allvarliga händelser så vi tittar hela tiden på vårat patientsäkerhetsarbete. Det är ständigt pågående.

Foto: Göteborgs stad
Vårdcentralen Närhälsan på Sannegården.

Risker inom primärvården

Ivo är tillfreds med vårdcentralens utredning och har beslutat att inte gå vidare med ärendet.

– Ivo har bedömt att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning. Vårdgivaren har beslutat om åtgärder som minskar risken för att något liknande händer igen, säger Anneli Bylund, inspektör på Ivo avdelning Sydväst.

Varför har inget tillsynsärende öppnats?

– Generellt ser vi att fördröjda och missade diagnoser är en risk inom primärvården. Det har inte öppnats någon verksamhetstillsyn i detta fall, men händelser av denna karaktär är något som myndigheten generellt ser allvarligt på.

Vad krävs exempelvis för att man ska öppna ett tillsynsärende?

– Det bedöms i varje enskilt fall. Framkommer det stora brister i en verksamhet kan en verksamhetstillsyn öppnas, framkommer det att enskilda individer utgör en patientsäkerhetsrisk så kan det finnas skäl att öppna ett ärende för granskning av enskild yrkesutövare.

Publicerad:

LÄS VIDARE