Hushållen ser dystert på den egna ekonomin

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Hushåll och företag deppar om ekonomin, enligt KI. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån
Hushåll och företag deppar om ekonomin, enligt KI. Arkivbild.

Min ekonomi

Både företag och hushåll har fått en betydligt mer dyster syn på ekonomin den senaste månaden, enligt Konjunkturinstitutet (KI).

Men än syns inte den fulla effekten av coronakrisen, enligt bedömare.

Konjunkturinstitutets så kallade barometerindikator föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars vilket visar på ett svagt stämningsläge. Senast mätningen visade ett så lågt stämningsläge var i maj 2013.

– Framför allt är det i tjänstesektorn och hos hushållen som stämningsläget har sjunkit, säger Fredrik Johansson Tormod, chef för barometerindikatorn på KI.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll drygt sex enheter till 85,3 och de dystra signalerna kommer främst från besöksnäringen, hotell- och restaurangverksamheter. För industrisektorn och detaljhandeln var minskningen drygt tre enheter för vardera kategorin.

Sysselsättningen har minskat de senaste månaderna enligt företagen som också pekar på neddragningar framöver.

Pessimistiska hushåll

Undersökningen gjordes mellan den 28 februari–18 mars (företag) och mellan den 1–15 mars (hushållen). KI påpekar att en klar majoritet av företagen besvarade enkäten i början av perioden.

– Det är viktigt att ha med sig att corona fanns även när företagen svarade men läget var inte lika allvarligt då som det har utvecklat sig till de senaste veckorna, säger Fredrik Johansson Tormod.

Hade fler företag svarat under den senare delen av perioden tror han att det hade sett annorlunda ut.

– Det är nog inte en allt för vågad gissning att det blivit mycket mer negativt.

Hushållens svar är mer jämnt fördelade över insamlingsperioden. Den indikatorn föll cirka nio enheter till 89,6, främst drivet av en mindre positiv syn på den egna ekonomin.

– Det är ett mycket svagt stämningsläge. Hushållen har blivit mer pessimistiska om arbetslösheten, säger Fredrik Johansson Tormod.

Bättre än väntat

Trots det märkbart dystrare stämningsläget var det inte fullt så illa som man räknat med, enligt SEB. Speciellt när det kommer till tillverkningsindustrin. Bankens ekonomer trodde att nedstängningarna skulle få en snabbare effekt på stämningsläget än det visar sig.

SEB konstaterar att läget är mest spänt i tjänstesektorn och hushållen men att det fortfarande är en bra bit kvar till de nivåer som barometerindikatorn låg på under finanskrisen. Banken påpekar dock att det finns en risk att utvecklingen pekar ditåt.

"Frågan nu är främst hur länge det låga stämningsläget håller i sig och det beror förstås på hur länge nedstängningarna kommer att vara, vilket givetvis är svårt att säga. Just nu är trenden snarare mer och hårdare restriktioner än mindre", skriver SEB, som också tror att allt annat en än kraftigt fall i stämningsläget i april vore en stor överraskning.

Publicerad: