Hemtjänsten i fronten för att stoppa smittan

Kommunal: Det är oacceptabelt att skyddsutrustning saknas

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu är äldreomsorgen, äldreboenden och hemtjänst avgörande för att minimera smittspridningen till den äldre befolkningen. Vi måste jobba smartare, skriver Tobias Baudin.
Foto: TT
Just nu är äldreomsorgen, äldreboenden och hemtjänst avgörande för att minimera smittspridningen till den äldre befolkningen. Vi måste jobba smartare, skriver Tobias Baudin.

DEBATT. Just nu är många upptagna med att tvätta händerna, stanna hemma om möjligt och ta hand om egna barn som är hemma från förskolan med förkylningssymptom.

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi gör det för att vi vill göra vårt och uppnå syftet – att slå en skyddande ring kring våra äldre.

Genom att undvika nära kontakt skyddar vi dem och ser till att sjukvården inte överbelastas och kan fortsätta ge vård av yppersta kvalitet till de som behöver den.

Och proffsen inom välfärden är på plats. De gör sitt jobb, det är ofta inga nya uppgifter. De gör det de kan, det de är utbildade för. De tar (eller kör) bussen till jobbet, de hoppas att inga fler kollegor ska vara hemma sjuka och håller sig till de basala hygienrutinerna som den livlina de faktiskt är. Man jobbar stenhårt.

På sitt sätt är det som vanligt – fast gånger fem.

Just nu är äldreomsorgen, äldreboenden och hemtjänst, avgörande för att minimera smittspridningen till den äldre befolkningen – och därmed minska belastningen på sjukvården och rädda liv.

Och just nu är alla arbetsgivares uppdrag att på alla sätt se till att de har förutsättningar för att kunna göra sina jobb på bästa sätt.

Kommunernas förutsättningar för att minska smittspridning till sköra äldre är långt ifrån optimala med personalbrist, dålig kontinuitet och ofta splittrad organisation.

En konsekvens av det är ju att många äldre träffar en mängd olika anställda varje vecka, snittet är så högt som 15 olika personer under en tvåveckorsperiod. Varje hemtjänstanställd har därmed förstås också kontakt med många omsorgstagare.

Detta ökar förstås risken för smittspridning – även om så väl undersköterskor som vårdbiträden är Sveriges vassaste proffs vad gäller basala hygienrutiner.

Vi måste jobba smartare inom hemtjänsten och på våra äldreboenden och Kommunal ett antal förslag som kan genomföras i detta exceptionella läge.

  • För det första, låt hemtjänstutförare komma överens med omsorgstagaren att tillfälligt göra färre men längre besök när det är möjligt och att låta den utbildade och erfarna hemtjänstpersonalen fokusera på insatser som verkligen behövs just nu.

  • För det andra, använd hemtjänstens kompetenser rätt. Organisera hemtjänsten på så sätt att utbildade och erfarna undersköterskor och vårdbiträden jobbar med patientnära omsorgsinsatser och andra, till exempel tillfällig personal, med serviceinsatser där de kan undvika kontakt med brukare.

  • För det tredje, organisera hemtjänsten i team med olika typer av målgrupper. De med stora omsorgsbehov, de med behov av först och främst serviceinsatser och de med möjlig smitta och fördela kompetensen utifrån dessa grupperingar. Det är farligt om samma hemtjänstteam besöker både smittade och friska äldre. 

Och jag är övertygad om att alla i Sverige håller med om att välfärdsarbetarna måste få förutsättningar att utföra sitt jobb på ett tryggt sätt.

De yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal ska inte behöva hamna i situationer där de riskerar bli smittade – och eventuellt smitta äldre.

Det är oacceptabelt att skyddsutrustning saknas. Även i hemtjänsten ska det finnas handtvätt, handsprit och skyddsutrustning när det behövs. De ska inte ha privata kläder, utan arbetskläder som tvättas i arbetsgivarens lokaler. Det är oerhört provocerande att det fortfarande finns arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för arbetskläderna inom hemtjänsten fullt ut.

Det är mycket oroande att Kommunal nu nås av rapporter från våra skyddsombud om att det saknas skyddsmaterial. De ansvariga, arbetsgivare och staten genom Socialstyrelsen, måste göra sitt yttersta att se till att medlemmar i Kommunal kan skydda sig själva och omsorgstagarna. Utan skyddsutrustning inget arbete.

Underbemanningen är en enorm utmaning, men jag vill understryka hur allvarligt det är att uppmana personal som visar symptom att arbeta, speciellt med sköra äldre.

Medlemmarna i Kommunal måste stanna hemma om de har symptom. För sin egen skull, för smittspridningen i samhället och för våra äldre.

Till sist, ge stöd och tydliga besked om vad som gäller och ge personalen utrymme att använda sin kompetens och vara de proffs de är.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE