Prillan påverkar pumpförmågan

Foto: isabell Höjman/TT
Det finns ett samband mellan snus och risken att drabbas av hjärtsvikt.

avTT

NYHETER

Det finns ett tydligt samband mellan snusning och risken att drabbas av hjärtsvikt. Och den snusare som slutar efter en hjärtinfarkt halverar risken att dö i förtid, jämfört med den som inte gör det.

Det är i Läkartidningen som Gabriel Arefalk, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid thoraxkliniken i Karlskrona, nu presenterar sin forskning som visar att snusare löper en klart förhöjd risk (27 procent) att drabbas av hjärtsvikt, jämfört med personer som vare sig snusar eller röker.

Det, i sin tur, talar för att snus inte bara påverkar blodkärlen, utan även hjärtmuskeln som sådan, bedömer Gabriel Arefalk.

– Teoretiskt bör snusning innebära en påverkan på hjärtat, med tanke på de puls- och blodtryckshöjande effekter som snus har, säger Gabriel Arefalk till TT.

Dubbel överlevnad

Och den snusare som drabbas av en hjärtinfarkt gör bäst i att sluta – om livet är dig kärt.

– Med hjälp av uppgifter från det svenska hjärtregistret Swedeheart jämförde vi dem som slutade med dem som inte gjorde det. Och då såg vi att dem som slutade hade en dubbelt så hög överlevnad, jämfört med de andra, under de två närmaste åren efter infarkten, säger Gabriel Arefalk.

Därmed inte sagt att detta enbart berodde på snusstoppet, eftersom man kan tänka sig att denna grupp blev mer hälsosam överlag, jämfört med dem som inte slutade att snusa.

Folksjukdom

– Vi försökte ta hänsyn till sådana faktorer, men det går inte att utesluta att det inte fanns andra faktorer som vi inte lyckades ta hänsyn till. Men oavsett är det intressanta data. Det är så här det ser ut och det är intressant nog, säger han.

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom då hjärtats pumpförmåga är nedsatt, ett tillstånd som cirka 200 000 svenskar lider av. Andfåddhet, bensvullnad och trötthet är vanliga symtom.